Το 44 (σαράντα τέσσερα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 43 και πριν από το 45. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 44:2 = 22, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 44 συμβολίζεται ως XLIV στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΜΔ΄ ή μδ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 43 44 45 →

40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Περιγραφικά
Απόλυτοςσαραντα-τέσσερα
Τακτικός44ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση22× 11
Διαιρέτες1 2 4 11 22 44
(σύνολο: 5)
Άθροισμα διαιρετών40
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
125.31727114936
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΜΔ´
ΡωμαϊκόXLIV
Δυαδικό1011002
Τριαδικό11223
Τετραδικό2304
Πενταδικό1345
Εξαδικό1126
Οκταδικό548
Δωδεκαδικό3812
Δεκαεξαδικό2C16
Εικοσαδικό2420
Εξηνταδικόi60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 44 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 4, 11, 22 και 44, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 45.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 44 είναι 44 = 2² ·11.

Οι βασικές πράξεις του 44

Επεξεργασία
  • Οι τετραγωνικές ρίζες του 44 είναι κατά προσέγγιση οι δύο άρρητοι αριθμοί ±6,6332495807107996982298654733414
  •  
  •  

Πολλαπλασιασμός

x*44 0*44 1*44 2*44 3*44 4*44 5*44 10*44 44 * π 44 * e 44 * φ
0 44 88 132 176 220 440 138,23 119,592 71,193

Διαίρεση

44/x 44/0 44/1 44/2 44/3 44/4 44/5 44/10 44 / π 44 / e 44 / φ
- 44 22 14,6667 11 8,8 4,4 14,006 16,188 27,193
x/44 0/44 1/44 2/44 3/44 4/44 5/44 10/44 π / 44 e / 44 φ / 44
0 0,0227 0,0455 0,0682 0,0909 0,1136 0,2273 0,071 0,062 0,037

Δυνάμεις

44x 440 441 442 443 44π 44e 44φ
1 44 1936 85184 145.564,172 29.302,48 456,207

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(44)
Φυσικός
ln(44)
Δεκαδικός
lg(44)


Τετραγωνική
44
Κυβική
344
5,459 3,784 1,643157


6,633 3,53

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(44) συν(44) εφ(44) ημ-1(44) συν-1(44) εφ-1(44)
Ακτίνια 0,02 1 0,02 1,55
Μοίρες 1,01 57,29 1,01 88,7

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

79 78 77 76 75 74 73
80 59 58 57 56 55 72
81 60 47 46 45 54 71
82 61 48 43 44 53 70
83 62 49 50 51 52 69
84 63 64 65 66 67 68
85 86 87 88 89 90 91

Το 44 στη Χημεία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία