Το 41 (σαράντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 40 και πριν από το 42. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 41 συμβολίζεται ως XLI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΜΑ´ ή μα´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 40 41 42 →

37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Περιγραφικά
Απόλυτοςσαραντα-ένα
Τακτικός41ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 41
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
114.03421178146
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΜΑ´
ΡωμαϊκόXLI
Δυαδικό1010012
Τριαδικό11123
Τετραδικό2214
Πενταδικό1315
Εξαδικό1056
Οκταδικό518
Δωδεκαδικό3512
Δεκαεξαδικό2916
Εικοσαδικό2120
Εξηνταδικόf60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

Πολλαπλασιασμός

x*41 0*41 1*41 2*41 3*41 4*41 5*41 10*41 41 * π 41 * e 41 * φ
0 41 82 123 164 205 410 128,805 111,438 66,339

Διαίρεση

41/x 41/0 41/1 41/2 41/3 41/4 41/5 41/10 41 / π 41 / e 41 / φ
- 41 20,5 13,6667 10,25 8,2 4,1 13,051 15,085 25,339
x/41 0/41 1/41 2/41 3/41 4/41 5/41 10/41 π / 41 e / 41 φ / 41
0 0,0244 0,0488 0,0732 0,0976 0,122 0,2439 0,077 0,066 0,039

Δυνάμεις

41x 410 411 412 413 41π 41e 41φ
1 41 1681 68921 116.601,902 24.185,024 406,948

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(41)
Φυσικός
ln(41)
Δεκαδικός
lg(41)


Τετραγωνική
41
Κυβική
341
5,358 3,714 1,612493


6,403 3,448

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(41) συν(41) εφ(41) ημ-1(41) συν-1(41) εφ-1(41)
Ακτίνια −0,16 −0,99 0,16 1,55
Μοίρες −9,09 −56,57 9,2 88,6

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

76 75 74 73 72 71 70
77 56 55 54 53 52 69
78 57 44 43 42 51 68
79 58 45 40 41 50 67
80 59 46 47 48 49 66
81 60 61 62 63 64 65
82 83 84 85 86 87 88

Το 41 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 41 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία