Το 72 (εβδομήντα δύο) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 71 και πριν από το 73. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 72:2 = 36, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 72 συμβολίζεται ως LXXII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΟΒ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 71 72 73 →

68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110

Περιγραφικά
Απόλυτοςεβδομηντα-δύο
Τακτικός72ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση23× 32
Διαιρέτες1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72
(σύνολο: 11)
Άθροισμα διαιρετών123
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
238.97838956183
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΟΒ´
ΡωμαϊκόLXXII
Δυαδικό10010002
Τριαδικό22003
Τετραδικό10204
Πενταδικό2425
Εξαδικό2006
Οκταδικό1108
Δωδεκαδικό6012
Δεκαεξαδικό4816
Εικοσαδικό3C20
Εξηνταδικό1C60

Στα μαθηματικά Επεξεργασία

  • Το 72 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 και 72, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 74.
  • Το 72 είναι υπερτέλειος αριθμός, αφού το άθροισμα των διαιρετών του, πλην του εαυτού του, είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 72 είναι 72 = 23· 32.
  • Το 72 είναι το άθροισμα τεσσάρων διαδοχικών πρώτων αριθμών, αφού 72 = 13 + 17 + 19 + 23.
  • Το 72 είναι το άθροισμα έξι διαδοχικών πρώτων αριθμών, αφού 72 = 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19.
  • Οι εξωτερικές γωνίες ενός κανονικού πενταγώνου είναι 72 μοίρες.

Πολλαπλασιασμός

x*72 0*72 1*72 2*72 3*72 4*72 5*72 10*72 72 * π 72 * e 72 * φ
0 72 144 216 288 360 720 226,194 195,696 116,498

Διαίρεση

72/x 72/0 72/1 72/2 72/3 72/4 72/5 72/10 72 / π 72 / e 72 / φ
- 72 36 24 18 14,4 7,2 22,918 26,49 44,498
x/72 0/72 1/72 2/72 3/72 4/72 5/72 10/72 π / 72 e / 72 φ / 72
0 0,0139 0,0278 0,0417 0,0556 0,0694 0,1389 0,044 0,038 0,022

Δυνάμεις

72x 720 721 722 723 72π 72e 72φ
1 72 5184 373248 683.875,74 111.745,418 1.012,109

Λογάριθμοι και ρίζες Επεξεργασία

Δυαδικός
lb(72)
Φυσικός
ln(72)
Δεκαδικός
lg(72)


Τετραγωνική
72
Κυβική
372
6,17 4,277 1,856998


8,485 4,16

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(72) συν(72) εφ(72) ημ-1(72) συν-1(72) εφ-1(72)
Ακτίνια 0,25 −0,97 −0,26 1,56
Μοίρες 14,54 −55,42 −15,04 89,2

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

107 106 105 104 103 102 101
108 87 86 85 84 83 100
109 88 75 74 73 82 99
110 89 76 71 72 81 98
111 90 77 78 79 80 97
112 91 92 93 94 95 96
113 114 115 116 117 118 119

Το 72 στη Χημεία Επεξεργασία

Το 72 στην Αστρονομία Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία