Το 61 (εξήντα ένα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 60 και πριν από το 62. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 61 συμβολίζεται ως LXI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΞΑ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 60 61 62 →

57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65

20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

Περιγραφικά
Απόλυτοςεξηντα-ένα
Τακτικός61ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 61
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
192.73904728784
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΞΑ´
ΡωμαϊκόLXI
Δυαδικό1111012
Τριαδικό20213
Τετραδικό3314
Πενταδικό2215
Εξαδικό1416
Οκταδικό758
Δωδεκαδικό5112
Δεκαεξαδικό3D16
Εικοσαδικό3120
Εξηνταδικό1160

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 61 είναι πρώτος αριθμός, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 67.
  • Το 61 και το 59 αποτελούν δίδυμους πρώτους αριθμούς.
  • Το 61 είναι το άθροισμα δύο τετραγώνων, αφού 61 = 52 + 62.

Πολλαπλασιασμός

x*61 0*61 1*61 2*61 3*61 4*61 5*61 10*61 61 * π 61 * e 61 * φ
0 61 122 183 244 305 610 191,637 165,798 98,7

Διαίρεση

61/x 61/0 61/1 61/2 61/3 61/4 61/5 61/10 61 / π 61 / e 61 / φ
- 61 30,5 20,3333 15,25 12,2 6,1 19,417 22,443 37,7
x/61 0/61 1/61 2/61 3/61 4/61 5/61 10/61 π / 61 e / 61 φ / 61
0 0,0164 0,0328 0,0492 0,0656 0,082 0,1639 0,052 0,045 0,027

Δυνάμεις

61x 610 611 612 613 61π 61e 61φ
1 61 3721 226981 406.232,211 71.207,623 773,97

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(61)
Φυσικός
ln(61)
Δεκαδικός
lg(61)


Τετραγωνική
61
Κυβική
361
5,931 4,111 1,785008


7,81 3,936

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(61) συν(61) εφ(61) ημ-1(61) συν-1(61) εφ-1(61)
Ακτίνια −0,97 −0,26 3,74 1,55
Μοίρες −55,35 −14,79 214,47 89,06

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

96 95 94 93 92 91 90
97 76 75 74 73 72 89
98 77 64 63 62 71 88
99 78 65 60 61 70 87
100 79 66 67 68 69 86
101 80 81 82 83 84 85
102 103 104 105 106 107 108

Το 61 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 61 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία