Το 26 (είκοσι έξι) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 25 και πριν από το 27. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 26:2 = 13, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 26 συμβολίζεται ως XXVI στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΚϚ´ ή κς΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 25 26 27 →

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

-20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60

Περιγραφικά
Απόλυτοςεικοσι-έξι
Τακτικός26ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση2 × 13
Διαιρέτες1 2 13 26
(σύνολο: 3)
Άθροισμα διαιρετών16
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
61.261701761002
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΚϚ´
ΡωμαϊκόXXVI
Δυαδικό110102
Τριαδικό2223
Τετραδικό1224
Πενταδικό1015
Εξαδικό426
Οκταδικό328
Δωδεκαδικό2212
Δεκαεξαδικό1A16
Εικοσαδικό1620
ΕξηνταδικόQ60

Στα μαθηματικά

Επεξεργασία
  • Το 26 είναι ένας σύνθετος αριθμός, αφού οι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1, 2, 13 και 26, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος σύνθετος αριθμός είναι το 27.
  • Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 26 είναι 26 = 2 · 13.
  • Το 26 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο μη διακριτών πρώτων (2 · 13).
  • Το Ρομβοκυβοκτάεδρο έχει 26 έδρες.

Άλλες πράξεις

Επεξεργασία
  • Οι τετραγωνικές ρίζες του 26 είναι κατά προσέγγιση οι δύο άρρητοι αριθμοί ±5,0990195135927848300282241090228
  • 26! = 26·25·24·23·22·21·20·19·18·17·16·15·14·13·12·11·10·9·8·7·6·5·4·3·2 = 403.291.461.126.605.635.584.000.000
  •  

Πολλαπλασιασμός

x*26 0*26 1*26 2*26 3*26 4*26 5*26 10*26 26 * π 26 * e 26 * φ
0 26 52 78 104 130 260 81,681 70,668 42,069

Διαίρεση

26/x 26/0 26/1 26/2 26/3 26/4 26/5 26/10 26 / π 26 / e 26 / φ
- 26 13 8,6667 6,5 5,2 2,6 8,276 9,566 16,069
x/26 0/26 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 10/26 π / 26 e / 26 φ / 26
0 0,0385 0,0769 0,1154 0,1538 0,1923 0,3846 0,121 0,105 0,062

Δυνάμεις

26x 260 261 262 263 26π 26e 26φ
1 26 676 17576 27.878,289 7.012,899 194,749
x26 026 126 226 326 π26 e26 φ26
0 1 67108864 2541865828329 8.431.156.530.940 195.202.673.873,25 271.443,005

Λογάριθμοι και ρίζες

Επεξεργασία
Δυαδικός
lb(26)
Φυσικός
ln(26)
Δεκαδικός
lg(26)


Τετραγωνική
26
Κυβική
326
4,7 3,258 1,414718


5,099 2,962

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(26) συν(26) εφ(26) ημ-1(26) συν-1(26) εφ-1(26)
Ακτίνια 0,76 0,65 1,18 1,53
Μοίρες 43,69 37,07 67,54 87,8

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

61 60 59 58 57 56 55
62 41 40 39 38 37 54
63 42 29 28 27 36 53
64 43 30 25 26 35 52
65 44 31 32 33 34 51
66 45 46 47 48 49 50
67 68 69 70 71 72 73

Το 26 στη Χημεία

Επεξεργασία

Το 26 στην Αστρονομία

Επεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσεις

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία