20 (αριθμός)

αριθμός
(Ανακατεύθυνση από -20 (αριθμός))

22 (είκοσι δύο) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 21 και πριν από το 23. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 22:2 = 11, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 22 συμβολίζεται ως XXII στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΚΒ΄ ή κβ΄ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης

Στα μαθηματικάΕπεξεργασία

Πολλαπλασιασμός

x*20 0*20 1*20 2*20 3*20 4*20 5*20 10*20 20 * π 20 * e 20 * φ
0 20 40 60 80 100 200 62,832 54,36 32,361

Διαίρεση

20/x 20/0 20/1 20/2 20/3 20/4 20/5 20/10 20 / π 20 / e 20 / φ
- 20 10 6,6667 5 4 2 6,366 7,358 12,361
x/20 0/20 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 10/20 π / 20 e / 20 φ / 20
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,5 0,157 0,136 0,081

Δυνάμεις

20x 200 201 202 203 20π 20e 20φ
1 20 400 8000 12.226,519 3.437,158 127,383
x20 020 120 220 320 π20 e20 φ20
0 1 1048576 3486784401 8.769.808.643,959 484.160.157,843 15.127

Λογάριθμοι και ρίζεςΕπεξεργασία

Δυαδικός
lb(20)
Φυσικός
ln(20)
Δεκαδικός
lg(20)


Τετραγωνική
20
Κυβική
320
4,322 2,996 1,300796


4,472 2,714

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(20) συν(20) εφ(20) ημ-1(20) συν-1(20) εφ-1(20)
Ακτίνια 0,91 0,41 2,24 1,52
Μοίρες 52,31 23,38 128,18 87,14

Κοντινοί πρώτοι αριθμοίΕπεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

56 55 54 53 52 51 50
57 36 35 34 33 32 49
58 37 24 23 22 31 48
59 38 25 20 21 30 47
60 39 26 27 28 29 46
61 40 41 42 43 44 45
62 63 64 65 66 67 68

Άλλες πράξειςΕπεξεργασία

  • 220 = 20↑↑2 = 2020 = 104.857.600.000.000.000.000.000.000

Το 20 στη ΧημείαΕπεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσειςΕπεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία