Το 29 (είκοσι εννέα) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 28 και πριν από το 30. Είναι ένας περιττός αριθμός, αφού δεν διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών. Ο αριθμός 29 συμβολίζεται ως XXIX στο ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης και ως ΚΘ´ ή κθ´ στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης.

← 28 29 30 →

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

-20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60

Περιγραφικά
Απόλυτοςεικοσι-εννέα
Τακτικός29ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίησηπρώτος
Διαιρέτες1 29
(σύνολο: 1)
Άθροισμα διαιρετών1
Φυσικός λογάριθμος
παραγοντικού
71.257038967168
Σε άλλα συστήματα
ΕλληνικόΚΘ´
ΡωμαϊκόXXIX
Δυαδικό111012
Τριαδικό10023
Τετραδικό1314
Πενταδικό1045
Εξαδικό456
Οκταδικό358
Δωδεκαδικό2512
Δεκαεξαδικό1D16
Εικοσαδικό1920
ΕξηνταδικόT60

Στα μαθηματικάΕπεξεργασία

  • Το 29 είναι ένας πρώτος αριθμός, αφού οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες του είναι 1 και 29, δηλαδή δεν έχει άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του. Ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι το 31.
  • Το 29 μαζί με το 31 αποτελούν δίδυμους πρώτους αριθμούς.
  • Το 29 είναι αριθμός Πελ

Πολλαπλασιασμός

x*29 0*29 1*29 2*29 3*29 4*29 5*29 10*29 29 * π 29 * e 29 * φ
0 29 58 87 116 145 290 91,106 78,822 46,923

Διαίρεση

29/x 29/0 29/1 29/2 29/3 29/4 29/5 29/10 29 / π 29 / e 29 / φ
- 29 14,5 9,6667 7,25 5,8 2,9 9,231 10,67 17,923
x/29 0/29 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 10/29 π / 29 e / 29 φ / 29
0 0,0345 0,069 0,1034 0,1379 0,1724 0,3448 0,108 0,094 0,056

Δυνάμεις

29x 290 291 292 293 29π 29e 29φ
1 29 841 24389 39.287,548 9.436,213 232,386
x29 029 129 229 329 π29 e29 φ29
0 1 536870912 68630377364883 261.418.109.700.830 3.919.531.142.763,5 1.149.851,026

Λογάριθμοι και ρίζεςΕπεξεργασία

Δυαδικός
lb(29)
Φυσικός
ln(29)
Δεκαδικός
lg(29)


Τετραγωνική
29
Κυβική
329
4,858 3,367 1,462135


5,385 3,072

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Τιμή σε ημ(29) συν(29) εφ(29) ημ-1(29) συν-1(29) εφ-1(29)
Ακτίνια −0,66 −0,75 0,89 1,54
Μοίρες −38,02 −42,86 50,83 88,03

Κοντινοί πρώτοι αριθμοίΕπεξεργασία

Διάταξη κατά την σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

64 63 62 61 60 59 58
65 44 43 42 41 40 57
66 45 32 31 30 39 56
67 46 33 28 29 38 55
68 47 34 35 36 37 54
69 48 49 50 51 52 53
70 71 72 73 74 75 76

Το 29 στη ΧημείαΕπεξεργασία

Το 29 στην ΑστρονομίαΕπεξεργασία

Άλλες χρήσειςΕπεξεργασία

Αναφορές και παρατηρήσειςΕπεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία