Δευτερόλεπτο

θεμελιώδης μονάδα μέτρησης χρόνου

Το δευτερόλεπτο είναι η θεμελιώδης μονάδα μέτρησης του χρόνου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων.

Ο κύκλος πάλλεται μία φορά κάθε δευτερόλεπτο

Ορίζεται από το Διεθνές Σύστημα Μονάδων ως ο χρόνος 9 192 631 770 περιόδων ακτινοβολίας από μετάπτωση μεταξύ των δύο επιπέδων ενέργειας του ατόμου του Καισίου-133.

Μετατροπές Επεξεργασία

  • Το λεπτό ορίζεται ως ίσο με 60 δευτερόλεπτα.
  • Η ώρα καθοριζεται ως ίση με 60 λεπτά ή 3.600 δευτερόλεπτα.
  • Η ημέρα ορίζεται ως ίση με 24 ώρες ή 1.440 λεπτά, ή 86.400 δευτερόλεπτα.

Ετυμολογία Επεξεργασία

Η λέξη δευτερόλεπτο προέρχεται από το «δεύτερο λεπτό» (μικρό λεπτό), σε αντίθεση με το «λεπτό» (πρώτο λεπτό) της ώρας.

Αναγραφή Επεξεργασία

Το δευτερόλεπτο σημειώνεται και με το σύμβολο ' ' (δίστονος), σε αντίθεση με το λεπτό το οποίο σημειώνεται με το σύμβολο ' (τόνος). Παράδειγμα: 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα = 3' 24"

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία