Ώρα είναι μονάδα χρόνου η οποία δεν ανήκει στο Διεθνές σύστημα μονάδων, αλλά αυτό αποδέχεται τη χρήση της.

Ορισμός Επεξεργασία

Η ώρα ορίζεται ως ίση με 60 λεπτά ή 3600 δευτερόλεπτα και είναι περίπου το 1/24 της ημέρας.

Αρχικά η ώρα ορίστηκε ως το 1/24 της ημέρας (και το λεπτό και το δευτερόλεπτο μέσω αυτής) αλλά αυτός ο ορισμός έπασχε από πρόβλημα ακρίβειας, δεδομένου ότι οι ημέρες δεν έχουν σταθερή διάρκεια και σήμερα ορίζεται μέσω του δευτερολέπτου.

Ιστορικά Επεξεργασία

Ιστορικά η ώρα προέρχεται από τη χρήση συστήματος μέτρησης με βάση τον αριθμό 12 αρχαίων πολιτισμών, από το χωρισμό της ημέρας από το ξημέρωμα μέχρι τη δύση και της νύχτας, σε 12 ίσα διαστήματα το καθένα.

24ωρο και 12ωρο σύστημα αναγραφής της ώρας Επεξεργασία

Ακόμη και σήμερα, η αναγραφή της ώρας μπορεί να γίνει είτε με βάση το 24 (π.χ. 07:00, 15:00) είτε με βάση το 12 (αντίστοιχα στο προηγούμενο παράδειγμα: 07:00 π.μ., 03:00 μ.μ.)

π.μ. σημαίνει "προ μεσημβρίας"

και

μ.μ. σημαίνει "μετά μεσημβρίαν".

Η ώρα στη σύγχρονη εποχή αρχίζει να μετριέται από τα μεσάνυχτα (00:00) και στο 12ωρο σύστημα αναγραφής ξαναρχίζει το μεσημέρι.

24ωρο σύστημα 12ωρο σύστημα
00:00 ---------> 12:00 π.μ.
01:00 ---------> 01:00 π.μ.
.
.
.
11:00 ---------> 11:00 π.μ.
12:00 ---------> το μεσημέρι 12:00 μ.μ.
12:15 ---------> 12:15 μ.μ. δεν γράφουμε 00:00 μ.μ. ούτε 00:15 μ.μ.
13:00 ---------> 01:00 μ.μ.
.
.
.
23:59 ---------> 11:59 μ.μ.