Στην καθημερινή γλώσσα ημέρα ή συνηθέστερα μέρα είναι το χρονικό διάστημα από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου (στον τόπο που βρισκόμαστε ή που εννοείται στον λόγο μας), σε αντίθεση με τη νύχτα. Στην Αστρονομία, ωστόσο, είναι ο χρόνος που χρειάζεται για μια πλήρη περιστροφή ενός ουράνιου σώματος, συνήθως της Γης, γύρω από τον άξονά του. Στην περίπτωση της Γης μία ημέρα διαρκεί σχεδόν 24 ώρες και για τον λόγο αυτό είναι γνωστή και ως εικοσιτετράωρο. Η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας δεν είναι πάντα η ίδια στους διάφορους τόπους της Γης, λόγω της απόστασης τους από τον Ισημερινό.

Η 24ωρη περιστροφή της Γης έχει ως αποτέλεσμα τον 24ωρο κύκλο φωτός και σκότους στην επιφάνειά της.

Αστρική και ηλιακή ημέρα Επεξεργασία

Ωστόσο, ο ακριβής χρόνος περιστροφής της Γης είναι 23 ώρες 56 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, ένα πρακτικά σταθερό χρονικό διάστημα γνωστό ως αστρική ημέρα. Οι κάτοικοι της Γης όμως αντιλαμβάνονται την εναλλαγή ημέρας και νύκτας με μέσο ρυθμό 24 ωρών (λίγο παραπάνω) εξαιτίας της περιφοράς της Γης περί τον Ήλιο σε 365 ημέρες. Αυτό το διάστημα ονομάζεται ηλιακή ημέρα και κυμαίνεται γύρω από την τιμή 86.400 δευτερόλεπτα κατά -22 έως +29 δευτερόλεπτα, λόγω της ελλειπτικής τροχιάς της Γης και λόγω της κλίσης της. Η μέση τιμή μιας ηλιακής ημέρας ονομάζεται μέση ηλιακή ημέρα.

Η ημέρα ως μονάδα χρόνου Επεξεργασία

Προσοχή απαιτεί το εξής: Ακόμη και οι αστρονόμοι, όταν αναφέρονται στην ημέρα ως μονάδα χρόνου, για να εκφράσουν π.χ. την περίοδο περιφοράς ενός αστεροειδούς, εννοούν αυστηρά το χρονικό διάστημα των 86.400 δευτερολέπτων ή 24 ωρών, και όχι των 23 ω. 56 λ. 4 δ. ή τον χρόνο περιστροφής του αστεροειδούς περί τον άξονά του, που μπορεί να είναι π.χ. 5 ώρες. Αυτή η σύμβαση ακολουθείται και στα αστρονομικά άρθρα της Βικιπαίδειας, π.χ. των αστεροειδών.

Γρηγοριανό ημερολόγιο Επεξεργασία

Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο οι ημέρες είναι 7 και η μία ημέρα διαιρείται σε 24 ώρες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία