Πέμπτη

ημέρα της εβδομάδας

Η Πέμπτη είναι η πέμπτη σε σειρά ημέρα της εβδομάδας με πρώτη μέρα την Κυριακή, ενώ άλλες φορές αναφέρεται ως τέταρτη ημέρα της εβδομάδος με πρώτη ημέρα τη Δευτέρα. Έρχεται μετά την Τετάρτη και προηγείται της Παρασκευής.

Η ελληνική της ονομασία οφείλεται στη σειρά που βρίσκεται μέσα στην εβδομάδα, όπως και στις περισσότερες γλώσσες.

Η Πέμπτη στην αρχαιότητα ήταν η ημέρα προς τιμήν του θεού Δία, όπου στα λατινικά ονομάστηκε «Dies Lovis» δηλ. «Ημέρα του Δία». Την αγγλική ονομασία της την παίρνει από τον θεό Θωρ, όπου παρομοίως με τον Δία ήταν θεός του κεραυνού, βάσει της γερμανικής και σκανδιναβικής μυθολογίας (Thursday > Thor's Day = Η Μέρα του Θωρ).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία