Παρασκευή

ημέρα της εβδομάδας
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Παρασκευή (αποσαφήνιση).

Με το όνομα Παρασκευή, είναι γνωστή η έκτη σε σειρά ημέρα της εβδομάδας των Εβραίων, με πρώτη ημέρα την Κυριακή, ενώ άλλες φορές αναφέρεται ως πέμπτη ημέρα της εβδομάδος με πρώτη τη Δευτέρα. Ακολουθεί την Πέμπτη και προηγείται του Σαββάτου. [1]

Η ημέρα Παρασκευή αναφέρεται από τον Τερτυλλιανό και ως «έκτη Σαββάτων» (sexta sabbati), καθώς και «Προσάββατον» κατά τον Επιφάνειο. Αλλά και ο Ευαγγελιστής Μάρκος υπαινίσσεται το αυτό κατά την ημέρα του Πάθους γράφωντας «επεί ήν Παρασκευή, ό εστί Προσάββατον». (Μάρκου: 15,42). [1]

Γενικά το όνομα αυτό καθιερώθηκε από τους Εβραίους επειδή την ημέρα αυτή παρασκεύαζαν ό,τι θα χρησιμοποιούσαν την επομένη, τούτο και υιοθετήθηκε από τους Χριστιανούς, χωρίς να υφίσταται ίδιος λόγος. [1]

Από το τέλος του 2ου αιώνα φαίνεται πως οι Χριστιανοί την ημέρα αυτή μαζί με την Τετάρτη, τη λεγόμενη «Τετράς», τις καθιέρωσαν ως ημέρες νηστείας. Τη μεν Τετάρτη «διά τό γινόμενον συμβούλιον υπό των Ιουδαίων επί τη προδοσία του Κυρίου», τη δε Παρασκευή «διά τό πεπονθέναι τον Κύριον υπέρ ημών». (Πέτρου Αλεξανδρείας Κανών 15). [1]

Επειδή όμως η μεν Τετράς για τους αρχαίους Έλληνες Εθνικούς ήταν η ημέρα που επευφημίζοταν ο Ερμής, τη δε Παρασκευή η Αφροδίτη[α] , ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς σημπλήρωσε θεολογικά την επιταγή: τις ημέρες αυτές των νηστειών με τη ρήση ο «γνωστικός και πεφωτισμένος» Χριστιανός: «οίδε και της νηστείας τα αινίγματα της Τετράδος και Παρασκευής» και «νηστεύει κατά τον βίον φιλαργυρίας τε ομού και φιληδονίας». [1]

Σημειώνεται ότι η Παρασκευή είναι ημέρα αργίας και συνάθροισης για προσευχή των Μουσουλμάνων, (αντίστοιχα της Κυριακής των Χριστιανών, και του Σαββάτου των Εβραίων) [2] [3], ειδικά στη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και το Ιράκ. Παρά ταύτα παγκοσμίως σε όλες τις εμπορικές πράξεις η Παρασκευή λογίζεται ως εργάσιμη πέμπτη ημέρα της εβδομάδας. [1]

Λαογραφία Επεξεργασία

Η Παρασκευή αν συμπέσει με τη 13η μέρα ενός μήνα, θεωρείται σε πολλές χώρες άτυχη, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Ελλάδα και την Ισπανία, στις οποίες χώρες θεωρείται άτυχη η Τρίτη. Τούτο προήλθε από τη αγγλική ναυτική λαογραφία του Μεσαίωνα. [1]

Σημειώσεις Επεξεργασία

α.^ Υπόψη ότι στις ευρωπαϊκές γλώσσες το όνομα παραμένει συνυφασμένο με την Αφροδίτη, όπως επίσης και στην αστρολογία.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη». Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη. ΙΘ΄, σσ. 663. 
  2. Juan E. Campo (2009). Encyclopedia of Islam. New York: Facts of File. σελίδες 306. ISBN 978-0-8160-5454-1. 
  3. Geoff Teece (2008). Islam. Franklin Watts Ltd. σελίδες 306. ISBN 978-0749683245. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία