Το διβρωμιούχο γερμάνιο ή διβρωμογερμάνιο είναι η ανόργανη χημική ένωση του γερμανίου και του βρωμίου με χημικό τύπο GeBr2. Στις συνηθισμένες συνθήκες (T = 25°C, P = 1 atm) είναι ένα λευκό κρυσταλλικό στερεό που περιέχει γερμάνιο με βαθμό οξείδωσης +2.

Διβρωμιούχο γερμάνιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Διβρωμιούχο γερμάνιο
Άλλες ονομασίες Διβρωμογερμάνιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος GeBr2
Μοριακή μάζα 232,45 amu
Αριθμός CAS 24415-00-7
SMILES Br[Ge]Br
ChemSpider ID 6327224[1]:
Φυσικές ιδιότητες
Σημείο τήξης 122°C
Διαλυτότητα
στο νερό
Υδρολύεται
Εμφάνιση Λευκό κρυσταλλικό στερεό
Χημικές ιδιότητες
Αυτοδιάσπαση 130°C
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

ΠαραγωγήΕπεξεργασία

1. Με επίδραση υδροβρωμίου σε διυδροξείδιο του γερμανίου παράγεται διβρωμιούχο γερμάνιο:

 

2. Με επίδραση μεταλλικού ψευδαργύρου σε μίγμα τετραβρωμογερμανίου και τριβρωμογερμανάνιου:

 

Χημική συμπεριφορά και παράγωγαΕπεξεργασία

1. To διβρωμιούχο γερμάνιο υδρολύεται:

 

2. Με θέρμανση πάνω από τους 130°C σχηματίζει μίγμα τετραβρωμογερμάνιου και μεταλλικού γερμανίου:

 


Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις και αναφορέςΕπεξεργασία

  1. [Αρχείο:http://www.scbt.com/datasheet-228247-germanium-ii-bromide.html%7C Διαδικτυακός τόπος scbt]

Πηγές πληροφόρησης (εκτός αναφορών)Επεξεργασία

  1. Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — 623 с.
  2. Справочник химика / Редкол.: Никольский Б.П. и др.. — 3-е изд., испр. — Л.: Химия, 1971. — Т. 2. — 1168 с.
  3. Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. Химия металлов. — М.: Мир, 1971. — Т. 1. — 561 с.
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Бромид германия(II) της Ρωσικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).