Ατομική μονάδα μάζας

μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες
(Ανακατεύθυνση από Amu)
Ισοδυναμίες 1 amu / Da Μονάδες
1,660 538 782(83) ·10-24 g
1,660 538 782(83) ·10-27 kg
931,494 028(23) ·106 eV/c2

Η ατομική μονάδα μάζας (atomic mass unit, amu ή και πιο σύγχρονα u), ή μονάδα Ντάλτον με σύμβολο Da, εκ του ονόματος του δημιουργού της Τζων Ντάλτον, είναι μια μονάδα μέτρησης μάζας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει ατομικές, μοριακές ή ιονικές μάζες.

Σημειώνεται ότι αρχικά η μονάδα amu είχε προσδιοριστεί με βάση το ατομικό βάρος του 16Ο (Οξυγόνου-16). Μετά όμως την ανακάλυψη των Οξυγόνου-17 και Οξυγόνου-18 δημιουργήθηκε μια διαφορά μεταξύ της ατομικής μάζας στη Χημεία και του ατομικού βάρους στη Φυσική, παρουσιάζοντας απόκλιση περίπου 1,000282 μεγαλύτερη μάζα από της φυσικής amu. Έτσι από το 1961 καθιερώθηκε από το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών ως βάση μέτρησης η μάζα του ατόμου του άνθρακα-12. Πολλά νεότερα συγγράμματα αντιγράφοντας παλαιότερα χρησιμοποιούν την παλαιά amu, αντί της u που την αντικατέστησε.

Σήμερα η μονάδα ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα-12 : (στη βασική κατάσταση αδράνειας).

Πρακτικά ταυτίζεται περίπου με το ημιάθροισμα της μάζας ενός πρωτονίου και ενός νετρονίου. Η μάζα των ηλεκτρονίων αγνοείται ως πολύ μικρότερη. Η μάζα κάθε ατόμου ισούται με το άθροισμα της μάζας των πρωτονίων και των νετρονίων του πυρήνα του, μείον το λεγόμενο έλλειμμα μάζας, δηλαδή μια ποσότητα μάζας στην οποία αντιστοιχεί η πυρηνική ενέργεια που εκλύεται από τυχόν διάσπασή του.

Ειδικότερα η μονάδα ένα Ντάλτον, 1 Da, (1 dalton) είναι περίπου ίση με τη μάζα ενός νουκλεονίου και ισοδύναμη με 1 g/mol.