Εξωστρεφείς δράσεις


Αρχεία συζητήσεωνΕπεξεργασία


Request for article expansion supportΕπεξεργασία

Hello and Greetings,

Sorry for using English language. Recently I have updated en:Draft:Avret Esir Pazarları (regarding Women's slave markets in Pre 20th century Ottoman empire; this is being updated as part of women and conflict zones related articles on English Wikipedia. I am looking for further expansion and update to the article from Non English language sources like Greek language.

Since earlier you seems to have made some edits to Δουλεία please do visit en:Draft:Avret Esir Pazarları and help support expansion and update of the article, if you feel interested about.

Thanks and warm regards

Bookku (συζήτηση) 14:47, 6 Νοεμβρίου 2020 (UTC)

Wikidata weekly summary #447Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #448Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #449Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #450Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #451Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #452Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #453Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #454Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #455Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #456Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #457Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #458Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #459Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #460Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #461Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #462Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #463Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #464Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #465Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #466Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #466Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #467Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #468Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #469Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #470Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #471Επεξεργασία

Wikidata weekly summary #472Επεξεργασία