Η ενδοπεπτιδάση ή πρωτεϊνάση* (endopeptidase ή proteinase) είναι τύπος ενζύμου, είδος της πεπτιδάσης, που διασπά την πρωτεΐνη, δημιουργώντας έτσι πεπτίδια. Συγκεκριμένα το ένζυμο αυτό υδρολύει περισσότερο τους πεπτιδικούς δεσμούς, μεταξύ συγκεκριμένων αμινοξέων, που βρίσκονται ενδιάμεσα της αλυσίδας πολυπεπτιδίων, και όχι στά άκρα της. Εξ ου και η ονομασία της, σε αντιδιαστολή με την εξωπεπτιδάση.

Απαντώνται τρεις κυρίως τύποι ενδοπεπτιδάσης, στο πεπτικό σύστημα των θηλαστικών. Αυτές είναι:

α) η πεψίνη, βρίσκεται στο στομάχι,
β) η θρυψίνη, και
γ) η χημοθρυψίνη, που βρίσκεται στο πάγκρεας.

Τα ένζυμα αυτά ευθύνονται για το πρώτο στάδιο της πέψης της πρωτεΐνης. Στη συνέχεια άλλες πεπτιδάσες, οι λεγόμενες εξωπεπτιδάσες ολοκληρώνουν τη πέψη της πρωτεΐνης στον ειλεό, βεβαίως πριν από την απορρόφησή τους από την κυκλοφορία του αίματος.

(*) Πολλοί σύγχρονοι βιοχημικοί την πρωτεϊνάση δεν την ταυτίζουν με την ενδοπεπτιδάση αλλά την θεωρούν ξεχωριστή επιμέρους κατηγορία της πεπτιδάσης στην οποία και περιλαμβάνονται οι ενδοπεπτιδάσες.

Δείτε επίσης Επεξεργασία