Πεπτιδάση

ένζυμο που καταλύει την πρωτεόλυση, διασπώντας τις πρωτεΐνες σε μικρότερα πολυπεπτίδια, ή απλά αμινοξέα

Η πεπτιδάση (peptidase) είναι ένα πρωτεολυτικό ένζυμο ενεργό στα πεπτίδια και τα πολυπεπτίδια, όχι όμως σε πρωτεΐνες, που βρίσκεται στο παγκρεατικό υγρό το οποίο ευθύνεται για την απελευθέρωση αμινοξέων από αλυσίδα πολυπεπτιδίων.

Γενικά οι πεπτιδάσες παρατείνουν τη δράση της πεψίνης και της θρυψίνης κατά τη διάρκεια της πέψης.

Διακρίνονται δύο είδη:

  • Οι εξωπεπτιδάσες (exopeptidases), οι οποίες διασπούν τα ακραία αμινοξέα, όπου και διακρίνονται ανάλογα σε τρεις επιμέρους ομάδες στις: "καρβοξυπεπτιδάσες", τις "αμινοπεπτιδάσες" και τις "διπεπτιδάσες", και
  • οι ενδοπεπτιδάσες (endopeptidases) ή λεγόμενες και πρωτεϊνάσες που διασπούν ειδικότερα τους συνδέσμους της αλυσίδας των πολυπεπτιδίων.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία