Εξωπεπτιδάση

Τάξη ενζύμων

Η εξωπεπτιδάση (exopeptidase) είναι τύπος ενζύμου, είδος της πεπτιδάσης, που διασπά τη πρωτεΐνη. Συγκεκριμένα το ένζυμο αυτό υδρολύει περισσότερο τους τερματικούς, (ακραίους), πεπτιδικούς δεσμούς, παρά τους δεσμούς εκείνους που βρίσκονται ενδιάμεσα της αλυσίδας πολυπεπτιδίων. Εξ ου και η ονομασία σε αντιδιαστολή της ενδοπεπτιδάσης.

Απαντώνται τρεις κυρίως τύποι εξωπεπτιδάσης, στο έντερο των θηλαστικών που καθένας τύπος εξ αυτών προσβάλλει και μια συγκεκριμένη περιοχή της πρωτεΐνης, από την οποία λαμβάνει και την ονομασία της. Αυτές είναι:

α) η "καρβοξυπεπτιδάση", που προσβάλλει την καρβοξυλική άκρη της αλυσίδας,
β) η "αμινοπεπτιδάση", που προσβάλλει την αμινική άκρη της αλυσίδας και
γ) η "διπεπτιδάση", που διασπά τους δεσμούς μεταξύ των διπεπτιδίων.

Τα ένζυμα αυτά ολοκληρώνουν την πέψη της πρωτεΐνης πριν από την απορρόφησή της από την κυκλοφορία του αίματος.

Δείτε επίσης Επεξεργασία