Με τον όρο πρωτεόλυση ή πρωτεϊνόλυση (proteolysis) χαρακτηρίζεται στη Βιοχημεία το σύνολο των αντιδράσεων αποδόμησης των συμπλόκων πρωτεϊνικών ουσιών. Η διάσπαση αυτή των μορίων της πρωτεΐνης επιτυγχάνεται με την υδρόλυση των πεπτιδικών δεσμών τους. Στο ζωντανό κύτταρο η πρωτεϊνόλυση εξασφαλίζεται από ειδικά ένζυμα που εξ αυτού και ονομάζονται πρωτεολυτικά ένζυμα (ενδοπεπτιδάσες και εξωπεπτιδάσες)

Κατά τη διάρκεια της πέψης τα πεπτικά ένζυμα αποδομούν αυτές τις σύμπλοκες πρωτεΐνες που εισάγονται με την τροφή. Εξ αυτών των αντιδράσεων τα απελευθερούμενα αμινοξέα μπορούν ν΄ ανασυνδυαστούν κατά διαφορετικό τρόπο συνεισφέροντας έτσι στη σύνθεση νέων πρωτεϊνών που χρειάζεται μεν ο οργανισμός αλλά δεν τις λαμβάνει με τις τροφές.

Δείτε επίσης Επεξεργασία