Η Κυματική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Φυσικής που κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης έχει το φυσικό φαινόμενο της διάδοσης μιας διαταραχής και συνεπώς τη μεταφορά ενέργειας σε μορφή κύματος όπως τούτο εκδηλώνεται.

Ο ήχος, το φως, οι σεισμοί, οι ακτίνες Χ, τηλεοπτικά σήματα, σήματα τηλεκατεύθυνσης κλπ, διαδίδονται όλα με κυματική κίνηση. Η Κυματική προσδιορίζει και εξετάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κύματος καθώς επίσης και τα είδη και την συμπεριφορά αυτών. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες των κυμάτων είναι τα μηχανικά κύματα (ήχος, σεισμοί, κτλ) και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (φως, ραδιοκύματα, κτλ). Τα μηχανικά κύματα απαιτούν για τη διάδοσή τους, την ύπαρξη κάποιου υλικού μέσου, ενώ τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να διαδίδονται και στο κενό.