Ένα πικόμετρο (διεθνές σύμβολο pm, από τη λέξη picometre) είναι μια μονάδα μέτρησης του μήκους στο μετρικό σύστημα ίσο με ένα τρισεκατομμυριοστό του μέτρου. Δηλαδή:

Μια απλοποιημένη αναπαράσταση ενός ατόμου του ηλίου, για το οποίο εκτιμάται ότι έχει ατομική ακτίνα 31 pm[1]

1 pm = 1/1.000.000.000.000 m = 10−12 m

Αντιστοιχεί ακόμη με το ένα εκατομμυριοστό του μικρόμετρου (που ονομάζεται και «μικρό») και γι' αυτό μερικές φορές ονομάζεται και «μικρομικρό» (micromicron), συμβολιζόμενο ως μμ[2], ή ακόμη «στίγμα» (stigna) ή μπικρό (bicron)[3]. Ισούται ακόμη με το ένα εκατοστό ενός όνγκστρεμ (Å), μια άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη μονάδα μήκους που δεν ανήκει στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Είναι δηλαδή:

1 pm = 1 μμ = 1/1.000.000 μm = 10−6 μm και
1 pm = 1/100 Å = 10−2 Å

Το μήκος του πικόμετρου είναι τόσο μικρό ώστε η εφαρμογή του να περιορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη σωματική φυσική, στην κβαντική φυσική, στη χημεία και στην ακουστική. Τα άτομα έχουν διάμετρο μεταξύ 62 και 520 μμ και το τυπικό μήκος ενός απλού δεσμού άνθρακα-άνθρακα είναι 154 μμ. Μικρότερες μονάδες μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν μικρότερα σωματίδια (μερικά από τα οποία είναι τα συστατικά των ίδιων των ατόμων), όπως τα αδρόνια και τα ανώτερα όρια του πιθανού μεγέθους για τα σωματίδια σημείων φερμιόν. Ο ανιχνευτής διαστημικού κεραίας λέιζερ διεπαφής (LISA) σχεδιάζεται για εκτόξευση το 2034 για να ανιχνεύσει άμεσα τα κύματα βαρύτητας και θα μετρήσει τις σχετικές μετατοπίσεις με ανάλυση 20 πικομέτρων σε απόσταση 2,5 γιγαμέτρων, αποδίδοντας ευαισθησία καταπόνησης καλύτερη από 1 μέρος στο 1020.

Aναφορές και σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. «Atomic radius». WebElements: the periodic table on the web. 
  2. How Many? A Dictionary of Units of Measurement; Russ Rowlett and the University of North Carolina at Chapel Hill; http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictB.html Αρχειοθετήθηκε 2016-12-20 στο Wayback Machine.
  3. Deza, Elena· Deza, Michel Marie (2006). Dictionary of Distances. Elsevier. ISBN 0-444-52087-2.