Άνοιγμα κυρίου μενού

Μαγνητικό πεδίο ονομάζεται γενικά ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις. Το μαγνητικό πεδίο περιβάλει τον μαγνήτη και χαρακτηρίζεται ασθενές ή ισχυρό, και ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο, αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι. Οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο.Πηγή του είναι τα κινούμενα φορτία.

Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρισμός · Μαγνητισμός
Πρότυπο: προβ.  συζ.  επεξ.

Όσο πιο πυκνές είναι οι μαγνητικές γραμμές ενός πεδίου, τόσο πιο ισχυρό είναι το πεδίο.Το μέγεθος που δείχνει, πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο, ονομάζεται μαγνητική επαγωγή και συμβολίζεται με Β και μετράται σε Τ (Tesla).

Ένταση μαγνητικού πεδίουΕπεξεργασία

Το χαρακτηριστικό μέγεθος του μαγνητικού πεδίου είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου. Ένταση μαγνητικού πεδίου σ΄ ένα σημείο αυτού ονομάζεται η μαγνητική δύναμη που επενεργεί επί της μονάδας της βόρειας μαγνητικής μάζας όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο αυτό του πεδίου. Η Ένταση μαγνητικού πεδίου συμβολίζεται με H και μετριέται σε Βέμπερ (W). Η μονάδα W έχει διαστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα μήκους (A/m). Η ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από τον νόμο των Biot και Savart και ισούται με:

  ή ισοδύναμα,  

(όπου Ι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, r η απόσταση από τον αγωγό, l το μήκος του αγωγού και μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού)

Συχνά χρησιμοποιείται και η μαγνητική επαγωγή ή πυκνότης μαγνητικής ροής B0(H+M), όπου Μ η μαγνήτιση, δηλαδή η συνεισφορά του μέσου στο οποίο υπάρχει το μαγνητικό πεδίο. http://peswiki.com/index.php/Image:Magnet_vortex_Pedro_Silva_95x95.jpg .

Δυναμικές γραμμές Μαγνητικού πεδίουΕπεξεργασία

Το διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής είναι πάντοτε εφαπτόμενο σε αυτές. Ισχύουν:

  • Είναι κλειστές γραμμές(χωρίς αρχή και τέλος)
  • Βγαίνουν από τον βόρειο (Ν)μαγνητικό πόλο και μπαίνουν στον νότιο (S)
  • Δεν τέμνονται ούτε εφάπτονται
  • Η πυκνότητά τους είναι ανάλογη της έντασης του πεδίου
 
Δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου γύρω από ραβδόμορφο μαγνήτη