Βρωμιούχο ασβέστιο

χημική ένωση

Το βρωμιούχο ασβέστιο είναι άλας με χημικό τύπο CaBr2. Οι κρύσταλλοί του είναι άχρωμοι, με πυκνότητα 3,35 gr/cm3. Το άνυδρο άλας έχει σημείο τήξης 742οC. Διαλύεται εύκολα στο νερό (594 gr ανά 100 gr H2Ο στους 0οC). Το κρυσταλλικό ένυδρο άλας CaBr2. 6H2Ο έχει σημείο τήξης 38,2οC. Το βρωμιούχο ασβέστιο λαμβάνεται από την αντίδραση βρωμίου με γάλα ασβεστίου παρουσία αμμωνίας. Χρησιμοποιείται στην παρασκευή ευαισθητοποιημένου φωτογραφικού υλικού.

Πηγές Επεξεργασία

Βρωμιούχο ασβέστιο[νεκρός σύνδεσμος]