Γεωφυσική καλείται ο κλάδος των Φυσικών Επιστημών, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των φυσικών φαινομένων που σχετίζονται με και διαδραματίζονται στη Γη με τη χρήση σεισμικών και ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων, καθώς και μεθόδων καταγραφής ραδιενεργών φαινομένων.

Στο πεδίο της Γεωφυσικής περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους τομείς:

  • Βαρυτομετρία (μέτρηση και μελέτη του πεδίου βαρύτητας της Γης)
  • Γεωμαγνητική (μέτρηση και μελέτη του γήινου μαγνητικού πεδίου)
  • Τεκτονική (μελέτη των γεωλογικών διεργασιών στη Γη)
  • Γεωμηχανική
  • Ορυκτοφυσική
  • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική


Η συμβολή της Γεωφυσικής στην κατανόηση αλλά και την πρόβλεψη σεισμών, ηφαιστειακών εκρήξεων, των καιρικών συνθηκών και φαινομένων, καθώς και στον εντοπισμό αποθεμάτων ορυκτού πλούτου (πετρελαίου, αερίων, μεταλλευμάτων και νερού) είναι αποφασιστικής σημασίας.