Το φυσικό φαινόμενο ως όρος υπό στενή έννοια στην επιστήμη της φυσικής προσδιορίζει την οποιαδήποτε μεταβολή της φυσικής ιδιότητας (κατάστασης) ενός σώματος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή δυνάμεις που επιδρούν σ΄ αυτό. Ταυτόσημος όρος είναι και η φυσική μεταβολή ενός σώματος.

Φυσικό φαινόμενο

Παραδείγματα

Επεξεργασία

Φυσικά φαινόμενα εν προκειμένω είναι η εξάτμιση, η τήξη, ο βρασμός, η πήξη κλπ. Δεν θα πρέπει όμως να συγχέονται με άλλα γενικότερα φαινόμενα που εξετάζουν άλλες γεωεπιστήμες με αντίστοιχες όμως ονομασίες όπως ουράνια, ατμοσφαιρικά, μετεωρολογικά, μαγνητικά κλπ. που δεν παύουν κι αυτά να είναι φυσικά φαινόμενα με την ευρύτερη όμως έννοια του όρου.

Κύριο χαρακτηριστικό στα φυσικά φαινόμενα είναι ότι δεν μεταβάλλεται η σύσταση του υλικού σώματος.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Βούλγαρης, Γεώργιος. «Εισαγωγή». Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανακτήθηκε στις 5 Μαΐου 2023.