Άνοιγμα κυρίου μενού

Στις γεωπιστήμες ή επιστήμες γης συγκαταλέγονται τα επιστημονικά πεδία τα οποία μελετούν τον πλανήτη Γη, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους του αλλά και της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας. Οι γεωεπιστήμες ταξινομούνται σε τρεις βασικές ομάδες στις γεωλογικές επιστήμες, στις υδρολογικές επιστήμες και στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.

Ορισμένες φορές συμπεριλαμβάνεται και η περιβαλλοντολογία, αλλά συνήθως από θεωρητική σκοπιά αντιμετωπίζεται ως επιστήμη ταυτόσημη με την οικολογία και επομένως ως κλάδος της βιολογίας. Η γεωφυσική και η γεωχημεία επίσης επικαλύπτονται με τις επιστήμες της γης.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τ.17ος, σ.18-34 (Γεωεπιστήμες)