Υδρόσφαιρα

υδάτινο περίβλημα της Γης

Με τον όρο υδρόσφαιρα χαρακτηρίζεται το υδάτινο περίβλημα της Γης, που αποτελούν οι Ωκεανοί, Θάλασσες, λίμνες και ποταμοί και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των υπογείων υδάτων καθώς και εκείνο των υδρατμών της ατμόσφαιρας.
Ο όρος αυτός συχνά χρησιμοποιείται στην Ωκεανογραφία, Βιολογία, Υδροβιολογία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Οικολογία, Μετεωρολογία και σε άλλες επιστήμες με περιορισμένη χρήση.

  • Αντιληπτό είναι ότι στον όρο Υδρόσφαιρα περιλαμβάνεται το νερό σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν αυτό βρίσκεται (π.χ. νέφος, πάγος κλπ) και σε οποιαδήποτε μορφή υετού ή κατακρημνισμάτων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία