Υδροβιολογία (Hydrobiology) χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Βιολογίας, που έχει ως κύριο αντικείμενο την εξέταση των υδρόβιων οργανισμών καθώς και το περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν, δηλαδή το νερό.[1]

Ο όρος αυτός αποτελεί γενικότερη έκφραση του έτερου επίσης επικρατήσαντος όρου της Ωκεανογραφίας και ιδίως της διαλογικής, δεδομένου ότι η υδροβιολογία ασχολείται με τη μελέτη των οποιωνδήποτε κατηγορίας υδάτων είτε θαλάσσιων είτε χερσαίων ακόμη και υπογείων όπου απαντώνται έμβιες μορφές. Οι ιδιότυπες ακόμη συνθήκες που παρουσιάζουν οι λίμνες δημιούργησαν νεότερο κλάδο την λιμνολογία που είναι εγγύτερος στην οικολογία.[2]

ΠεριγραφήΕπεξεργασία

Το έργο της υδροβιολογίας αρχίζει με την μελέτη του ύδατος, υδρολογία - υδροχημεία και συνεχίζεται στην εξέταση του λεγόμενου βιολογικού κύκλου των εις αυτό διαβιούντων όντων ενώ συγχρόνως και παράλληλα προς τη μελέτη αυτή (υδρόβιας πανίδος) εξετάζεται ομού και η υδρόβια χλωρίδα καθώς και οποιουδήποτε μικροοεργανισμού ζωοπλαγκτόν ή φυτοπλαγκτόν.[3] Επ΄ αυτών η υδροβιολογία εξετάζει και τις σχέσεις μεταξύ ύδατος και αυτών των δύο παραγόντων που βρίσκονται και σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.

Παράλληλα η Υδροβιολογία ενδιαφέρεται και για την υφή και την χημική σύσταση των εις τους βυθούς απαντώμενων μορφών ζωής του λεγόμενου βένθους.[4]

Τέλος, έργο της Υδροβιολογίας είναι η διερεύνηση και η διελεύκανση της απειρίας των εν πολλοίς μυστηριωδών φαινομένων που συντελούνται στα θαλάσσια ερέβη καθώς και η εξέταση των εκ του υδρόβιου εν γένει ενάλιου κόσμου δυνάμενες να προέλθουν νέες πηγές πλούτου ή την διάσωσή των υφισταμένων αν αυτές κινδυνεύουν.[5][6]

Μετά όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι όλος ο υδρόβιος κόσμος κατά την επιστήμη της υδροβιολογίας διακρίνεται σε νηκτόν, νευστόν, φύκη, πλαγκτόν, βένθος και λοιποί οργανισμοί (π.χ. διάφορα είδη οστράκων).[7]

Η συμβολή των άλλων επιστημώνΕπεξεργασία

Οι έρευνες της επιστήμης αυτής γίνεται από επιστημονικό προσωπικό που επανδρώνει τόσο τα ερευνητικά για τον σκοπό αυτό σκάφη (πλοία), καλούμενα ωκεανογραφικά ή επιστημονικά πλοία, όσο και ειδικά εργαστήρια καλούμενα υδροβιολογικά εργαστήρια.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία