Η Κλιματολογία είναι μια συνδυαστική επιστήμη της Μετεωρολογίας και της Γεωγραφίας με βασικό αντικείμενο έρευνας και μελέτης την μακρόχρονη σύνθεση του καιρού, δηλαδή το κλίμα, την διάκριση αυτού παράλληλα με την ερμηνεία των μεταβολών του και των εξ αυτών επιπτώσεων, καθώς και την εφαρμογή συναφών δεδομένων προς επίλυση ειδικών προβλημάτων.Οι επιστήμονες του κλάδου αυτού καλούνται κλιματολόγοι.

Παγκόσμιος κλιματολογικός χάρτης μέσης θερμοκρασίας, καλύπτοντας τριακονταετία.

Διάκριση

Επεξεργασία

Μια πρώτη διάκριση της Κλιματολογίας ανάλογα με τη σπουδή του αντικειμένου της είναι:

 1. η Περιγραφική κλιματολογία ή Κλιματογραφία
 2. η Φυσική κλιματολογία και
 3. η Εφαρμοσμένη κλιματολογία.

Ανάλογα δε του επιδιωκόμενου σκοπού η Κλιματολογία διακρίνεται σε επιμέρους κλάδους όπως (κατ' αλφαβητική σειρά):

 1. Αστική κλιματολογία
 2. Βιοκλιματολογία
 3. Γεωργική κλιματολογία
 4. Δυναμική κλιματολογία
 5. Ιατρική κλιματολογία
 6. Ιστορική κλιματολογία
 7. Κλιματολογία ανώτερης ατμόσφαιρας
 8. Κλιματολογία αερίων μαζών
 9. Μακροκλιματολογία
 10. Μεσοκλιματολογία
 11. Μικροκλιματολογία
 12. Παλαιοκλιματολογία
 • Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τ.Γ΄ (συμπλήρωμα), σ.359-360