Η Φυσική γεωγραφία, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της σύγχρονης Γεωγραφίας ο οποίος είναι και ο κατεξοχήν κλάδος της. Πρόκειται για την επιστήμη που εξετάζει την μορφολογία της Γης γενικότερα, τα φυσικά χαρακτηριστικά της, μελετώντας συγχρόνως την πορεία εξέλιξης των διαφόρων φαινομένων που συμβαίνουν στην επιφάνειά της, καθώς και την επίδραση αυτών σε εξάρτηση των ανθρωπίνων και φυσικών διεργασιών στην αντίληψη του περιβάλλοντος.

Έγχρωμο ανάπτυγμα της επιφάνειας της Γης και υπερκείμενων ατμοσφαιρικών συστημάτων. NASA

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Φυσική γεωγραφία είναι μία πολυμερής επιστήμη με επιμέρους επιστημονικούς κλάδους κυριότεροι των οποίων είναι:


Καθώς και άλλοι δευτερεύοντες κλάδοι κοινοί άλλων επιστημών (π.χ. εδαφολογία, χαρτογράφηση κατανομών εδαφικών τύπων, τύπων βλάστησης και καλλιεργειών, σεισμογενών, διάβρωσης, καταστροφών κ.λπ.).

Βασικά Εργαλεία και Τεχνικές

Επεξεργασία

Βασικά εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι:

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τηλεπισκόπηση
 • Χαρτογραφία
 • Δειγματοληπτική έρευνα
 • Στατιστική ανάλυση
 • Μαθηματικά μοντέλα
 • Επιτόπια παρατήρηση
 • Ανάλυση περιεχομένου

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
 • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα". τομ.17ος, σελ.12.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
 • Smithson, Peter· Addison, Ken· Atkinson, Ken (2002). Fundamentals of the Physical Environment. Routledge, London. 
 • Holden, Joseph (2004). Introduction to Physical Geography and the Environment. Prentice-Hall, London. 
 • Summerfield, Mike (1991). Global Geomorphology. Longman, London. 
 • Wainwright, J.· Mulligan, M. (2003). Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity. John Wiley and Sons Ltd, London. 
 • Strahler, Alan· Strahler, Arthur (2006). Introducing Physical Geography. Wiley, New York. 
 • Yang, Xin-She (2009). Introductory Mathematics for Earth Scientists. Dunedin Academic, Edinburgh. 
 • Inkpen, Robert (2004). Science, Philosophy and Physical Geography. Routledge, London.