Το «dm» ανακατευθύνει εδώ. Για τις συντομογραφίες, δείτε: DM.

Το δεκατόμετρο (decimetre, σύμβολο dm) είναι μία μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίση με ένα δέκατο του μέτρου.


Ισοδυναμία με άλλες μονάδες μήκους Επεξεργασία

1 δεκατόμετρο είναι ίσο με:


Δείτε επίσης Επεξεργασία