Φθοροχλωριούχο βηρύλλιο

To φθοροχλωριούχο βηρύλλιο[3] (αγγλικά beryllium chloride fluoride) είναι ανόργανη ένωση, που περιέχει βηρύλλιο, φθόριο και χλώριο, με εμπειρικό τύπο BeClF. Αποτελεί μικτό άλας του βηρυλλίου με φθόριο και χλώριο.

Φθοροχλωριούχο βηρύλλιο
Γενικά
Όνομα IUPAC Φθοροχλωριούχο βηρύλλιο
Άλλες ονομασίες Φθοροχλωροβηρυλλάνιο
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος BeClF
Μοριακή μάζα 63,464 amu [1]
Αριθμός CAS 13598-12-4[2]
SMILES [Be+2].[Cl-].[F-]
ChemSpider ID 123033
Δομή
Φυσικές ιδιότητες
Χημικές ιδιότητες
Επικινδυνότητα
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις και αναφορές

Επεξεργασία
  1. Διαδικτυακός τόπος Chemspider
  2. Διαδικτυακός τόπος NIST
  3. Για εναλλακτικές ονομασίες δείτε τον πίνακα πληροφοριών.