Ποσότητα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η ποσότητα είναι ένα είδος ιδιότητας που υπάρχει ως μέγεθος ή πληθυσμός. Είναι μεταξύ των βασικών κατηγοριών πραγμάτων μαζί με την ποιότητα, την ουσία, την αλλαγή, και τη σχέση. Η ποσότητα προτοεισήχθη ως ποσό, μία οντότητα που έχει ποσότητα. Όντας ουσιώδης όρος, η ποσότητα χρησιμοποιείται ως αναφορά σε κάθε τύπο ποσοτικών ιδιοτήτων ή παραμέτρων πραγμάτων. Μερικές ποσότητες προέρχονται από την εσωτερική τους φύση (ως αριθμός), ενώ άλλες λειτουργούν ως καταστάσεις (ιδιότητες, διαστάσεις, κατηγορήματα) πραγμάτων όπως το βαρύ και το ελαφρύ, το μακρύ και το κοντό, το ευρύ και το στενό, το μικρό και το μεγάλο, ή το πολύ και το λίγο.

Δύο βασικοί διαχωρισμοί της ποσότητας, μέγεθος ή πληθυσμόςαριθμός), απηχούν το βασικό διαχωρισμό μεταξύ συνέχειας και ασυνέχειας.

Κάτω από τη λέξη μέγεθος εντάσσεται ότι είναι ασυνεχές ή διακριτό και διαιρετό σε αδιαίρετα, όλες οι περιπτώσεις των συλλογικών ουσιαστικών: στρατός, στόλος, κοπάδι, κυβέρνηση, εταιρεία, ομάδα, άνθρωποι, χορωδία, πλήθος, χάος, και αριθμός. Κάτω από τη λέξη πληθυσμός εντάσσεται ότι είναι συνεχές και ενοποιημένο και διαιρετό σε διαιρετά μέρη, όλες οι περιπτώσεις των μη-συλλεκτικών ουσιαστικών: το σύμπαν, η ύλη, μάζα, ενέργεια, ρευστό, υλικό, ζώο, φυτό, δένδρο.

Μαζί με την ανάλυση της φύσης της και την κατηγοριοποίησή της, τα θέματα της ποσότητας εμπλέκουν στενά σχετιζόμενα θέματα όπως η σχέση μεγεθών και πληθυσμών, διαστασιμότητα, ισότητα, αναλογία, οι μετρήσεις των ποσοτήτων, οι μονάδες μέτρησης, ο αριθμός και τα μετρητικά συστήματα, οι τύπου αριθμών και οι σχέσεις μεταξύ τους ως αριθμητικοί λόγοι.

Έτσι η ποσότητα είναι μία ιδιότητα που υπάρχει σε ένα εύρος μεγεθών ή πληθυσμών. Η μάζα, ο χρόνος, η απόσταση, η θερμότητα, και ο γωνιακός διαχωρισμός είναι μεταξύ των συνηθισμένων παραδειγμάτων ποσοτικών ιδιοτήτων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία