Μέγεθος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Γενικά τόσο στη Γεωμετρία όσο και στη Φυσική ο όρος μέγεθος αποτελεί έννοια διαστάσεων αντικειμένου, κατ΄ έκταση, ή κατ΄ όγκο ή και κατά ποσότητα. Συνεπώς μέγεθος είναι η οποιαδήποτε ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί. Παραδείγματα: Μέγεθος πλατείας, οικίας, πλοίου (χωρητικότητα ή μήκος), πλήθος, βουνού (ύψος), διαδήλωσης (αριθμού διαδηλωτών) κλπ.

ΜαθηματικάΕπεξεργασία

Ως μαθηματικός όρος: μέγεθος ονομάζεται κάθε ποσό που επιδέχεται αύξηση ή μείωση και επομένως μπορεί να μετρηθεί και να εκφρασθεί με αριθμούς.

  • Ο αριθμός που αποτελεί το μέτρο κάποιου μεγέθους είναι ο λόγος (πηλίκο) του εξεταζόμενου μεγέθους προς άλλο ομοειδές το οποίο έχει επιλεχθεί ως μονάδα μέτρησης.

ΦυσικήΕπεξεργασία

Είδη φυσικών μεγεθώνΕπεξεργασία

Ως φυσικά μεγέθη (μεγέθη που εξετάζει η Φυσική) χαρακτηρίζονται: το μήκος (και εξ' αυτού το πλάτος και το ύψος), η μάζα, ο χρόνος, η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, η θερμοκρασία, η ένταση φωτεινής ακτινοβολίας, η ποσότητα ουσίας καθώς και εκ των παραγώγων μονάδων αυτών το εμβαδό, ο όγκος, η συχνότητα, η δύναμη, η πίεση, η ενέργεια, η ισχύς, η ηλεκτρική τάση, η ηλεκτρική αντίσταση, το ηλεκτρικό φορτίο καθώς και η ραδιενέργεια.
Τα μεγέθη διακρίνονται επίσης κατά το μέτρο τους σε "μονόμετρα" και "διανυσματικά".

  1. Τα μονόμετρα είναι τα μεγέθη που για να οριστούν χρειάζονται μόνο ένα αριθμό και μια μονάδα μέτρησης, όπως το μήκος, η απόσταση, η μάζα.
  2. Τα διανυσματικά απαιτούν μέτρο, διεύθυνση, φορά και σημείο εφαρμογής, όπως είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση.

ΝαυτιλίαΕπεξεργασία

Στην ναυτιλία, σημαντικότερα μεγέθη είναι τα εξής:

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία