Μέγεθος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Γενικά τόσο στη γεωμετρία, όσο και στη φυσική, ο όρος μέγεθος αποτελεί έννοια διαστάσεων αντικειμένου, κατά έκταση, ή κατά όγκο, ή και κατά ποσότητα. Συνεπώς μέγεθος είναι η οποιαδήποτε ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί. Παραδείγματα μεγεθών είναι το μέγεθος μιας πλατείας, μιας οικίας, ενός πλοίου (χωρητικότητα ή μήκος), το πλήθος μορίων υγρού σε ένα ποτήρι, το ύψος ενός βουνού, το μέγεθος μιας διαδήλωσης (αριθμού διαδηλωτών) κλπ..

Μαθηματικά Επεξεργασία

Ως μαθηματικός όρος, μέγεθος ονομάζεται κάθε ποσό που επιδέχεται αύξηση ή μείωση και επομένως μπορεί να μετρηθεί και να εκφρασθεί με αριθμούς.

  • Ο αριθμός που αποτελεί το μέτρο κάποιου μεγέθους είναι ο λόγος (πηλίκο) του εξεταζόμενου μεγέθους προς άλλο ομοειδές το οποίο έχει επιλεχθεί ως μονάδα μέτρησης.

Φυσική Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Φυσικό μέγεθος

Ως φυσικά μεγέθη (μεγέθη που εξετάζει η φυσική) χαρακτηρίζονται το μήκος (και εξ' αυτού το πλάτος και το ύψος), η μάζα, ο χρόνος, η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, η θερμοκρασία, η ένταση φωτεινής ακτινοβολίας, η ποσότητα ουσίας (θεμελιώδη μεγέθη), καθώς και και τα παράγωγα φυσικά μεγέθη, όπως το εμβαδό, ο όγκος, η συχνότητα, η δύναμη, η πίεση, η ενέργεια, η ισχύς, η ηλεκτρική τάση, η ηλεκτρική αντίσταση, το ηλεκτρικό φορτίο, η ραδιενέργεια και πολλά άλλα.

Τα μεγέθη διακρίνονται επίσης κατά το μέτρο τους σε μονόμετρα και διανυσματικά.

  1. Τα μονόμετρα είναι τα μεγέθη που για να οριστούν χρειάζονται μόνο ένα αριθμό και μια μονάδα μέτρησης, όπως το μήκος, η απόσταση, η μάζα.
  2. Τα διανυσματικά απαιτούν μέτρο, διεύθυνση, φορά και σημείο εφαρμογής, όπως είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση.

Ναυτιλία Επεξεργασία

Στη ναυτιλία, σημαντικότερα μεγέθη είναι τα εξής:

Δείτε επίσης Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία