Η Ισχύς, στη Φυσική, είναι ο ρυθμός μεταβολής έργου ή αλλιώς το ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται στη μονάδα του χρόνου.

Θερμική ισχύς Επεξεργασία

Θερμική ισχύς είναι η θερμότητα στη μονάδα του χρόνου. Για παράδειγμα, ένα δοχείο που περιέχει νερό σε υψηλή θερμοκρασία και αφήνεται να κρυώσει προσδίδει στο περιβάλλον θερμική ισχύ ίση με,

 

όπου   είναι η μεταβολή θερμοκρασίας που παρατηρούμε σε χρόνο   και   είναι η θερμοχωρητικότητα του νερού.

Μηχανική ισχύς Επεξεργασία

Η μηχανική ισχύς που προσδίδεται σε ένα σύστημα που κινείται σε γραμμική (μεταφορική) κίνηση ισούται με το γινόμενο της ταχύτητας του επί τη δύναμη,

 

Η μηχανική ισχύς που προσδίδεται σε ένα σύστημα σε περιστροφική κίνηση ισούται με το γινόμενο της γωνιακής ταχύτητας του επί τη ροπή,

 

Παράδειγμα μηχανικής ισχύος είναι η ισχύς που αποδίδεται από βενζινοκινητήρα προς τον άξονα κίνησης των τροχών του αυτοκινήτου. Η στιγμιαία ισχύς που αποδίδει το εργαζόμενο μέσο στο έμβολο ισούται με τη δύναμη που ασκεί στο έμβολο επί τη στιγμιαία του ταχύτητα. Η ισχύς που μεταδίδεται από τον άξονα στους τροχούς ισούται με τη ροπή που ασκείται στον άξονα επί τη γωνιακή του ταχύτητα.

Ηλεκτρική ισχύς Επεξεργασία

Αγώγιμο καλώδιο συνδεδεμένο με μπαταρία τάσης V αν διαρρέεται από ρεύμα Ι καταναλώνει ισχύ,

 .

Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο φορτίο συνδεδεμένο με το καλώδιο, όπως μια λάμπα ή ένας ηλεκτροκινητήρας, η ισχύς αποδίδεται στο παράδειγμα αυτό ως θερμότητα στο περιβάλλον.

Υδραυλική ισχύς Επεξεργασία

Για παράδειγμα, το κομπρεσέρ σε ένα εκσκαπτικό μηχάνημα (μπουλντόζα) δίνει στο έμβολο (πιστόνι) κίνησης του εκσκαφέα παροχή λαδιού Q υπό πίεση p. Η ισχύς που προσδίδεται στο έμβολο είναι,

 

Μονάδες μέτρησης Επεξεργασία

1 W (watt ή βατ) = 1 J/s (joule/sec),
1 kW (kilowatt ή κιλοβάτ) = 1000 W,
1 kcal/hr (kilocalorie/hour) = 1,16 W
1 KW=0.87 kcal/hr
1 hp (horsepower ή ιπποδύναμη) = 0,73 kW

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  • Φυσική Β' Γυμνασίου - Ισχύς,παράγραφος 5.8, σελ.107.