Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Αποτίμησης Ζωτικών Λημμάτων

Επιχείρηση Αποτίμησης Ζωτικών λημμάτων
Επιχείρηση Αποτίμησης Ζωτικών λημμάτων

Κύριος στόχος αυτής της Βικιεπιχείρησης είναι η αποτίμηση της εγκυκλοπαιδικής πληρότητας και της ποιότητας των λημμάτων ζωτικής σημασίας, δηλαδή των σπουδαιότερων λημμάτων που πρέπει να έχει η Βικιπαίδεια.

Δευτερεύων στόχος της είναι η βελτίωση των διαφόρων Βικιεπιχειρήσεων (π.χ. Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ισπανία) με την εφαρμογή της αποτίμησης των λημμάτων ζωτικής σημασίας σε αυτές, όταν περιέχουν κάποιο ζωτικό λήμμα.

Εφαρμογή Επεξεργασία

Χρησιμοποιείται το Πρότυπο:Αποτίμηση Ζωτικών Λημμάτων στις σελίδες συζήτησης των λημμάτων. Χωρίς παραμέτρους, ως {{Επιχείρηση Ζωτικά Λήμματα}} τοποθετεί τα λήμματα (τεχνικά τις σελίδες συζήτησής τους) στην Κατηγορία:Λήμματα ζωτικής σημασίας χωρίς αποτίμηση. Με την προσθήκη της μεταβλητής τάξη, το λήμμα τοποθετείται σε ανάλογη κατηγορία, π.χ. με το {{Επιχείρηση Ζωτικά Λήμματα|τάξη=Α}} το λήμμα κατηγοριοποιείται στην Κατηγορία:Λήμματα ζωτικής σημασίας τάξης Α. Οι παράμετροι της μεταβλητής τάξη, μπορεί να είναι: «Προβεβλημένο», «Α», «Β», «Γ», «Έναρξη» και «Προς επέκταση» με τα αντίστοιχα κριτήρια της κλίμακας που φαίνεται παρακάτω.

Σε αντίθεση με τις θεματικές Βικιεπιχειρήσεις δεν γίνεται ταξινόμηση κατά σπουδαιότητα. Όλα τα ζωτικά λήμματα είναι ύψιστης προτεραιότητας για την Βικιπαίδεια.

Στατιστικά Επεξεργασία

Ετικέτα Λήμματα
  Προβεβλημένο 10
A 12
Β 82
Γ 225
  Έναρξη 477
  Προς επέκταση 381
Χωρίς αποτίμηση 102
Αδημιούργητα 4
Σύνολο 1293