Βικιπαίδεια:Κριτήρια καλών λημμάτων

Ένα καλό λήμμα είναι ένα ικανοποιητικό λήμμα που πληροί τα κριτήρια του καλού λήμματος, αλλά δεν πληροί, ακόμη, τα κριτήρια του προβεβλημένου λήμματος.[1] Τα καλά λήμματα αξιολογούν αξιοπρεπή λήμματα. Τα κριτήρια δεν είναι τόσο απαιτητικά όσο τα κριτήρια για τα προβεβλημένα λήμματα, τα οποία καθορίζουν τα καλύτερα λήμματα της Βικιπαίδεια.

Κριτήρια Επεξεργασία

Άμεση απόρριψη Επεξεργασία

Ένα λήμμα μπορεί να απορριφθεί χωρίς περαιτέρω αναθεώρηση εάν, πριν από την αναθεώρηση:

 1. Έχει ετικέτα επιμέλειας που προφανώς εξακολουθεί να ισχύει ή χρειάζεται νέα ετικέτα επιμέλειας. Οι ετικέτες αυτές περιλαμβάνουν {{Επιμέλεια}}, {{Ουδετερότητα}}, {{Πηγές}} ή μεγάλο αριθμό ετικετών όπως {{Εκκρεμεί παραπομπή}}, {{Ανακρίβεια}}, ή παρόμοιες ετικέτες.
 2. Απέχει πολύ από την ικανοποίηση των έξι κριτηρίων των καλών λημμάτων.
 3. Περιέχει παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρέπει να διεξαχθεί μια πλήρης αναθεώρηση με βάση τα έξι κριτήρια και πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στον/ην χρήστη/ρια που έχει υποβάλει την υποψηφιότητα να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα.

Τα έξι κριτήρια καλών λημμάτων Επεξεργασία

Ένα καλό λήμμα είναι:

 1. Καλογραμμένο:
  1. το κείμενο είναι σαφές και περιεκτικό, σέβεται τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η ορθογραφία και η γραμματική είναι σωστή.
  2. συμμορφώνεται με τις οδηγίες της βασικής μορφής λήμματος και τις σημαντικότερες πτυχές του οδηγού μορφοποίησης λημμάτων.
 2. Επαληθεύσιμο χωρίς πρωτότυπη έρευνα:
 3. [2]
  1. περιλαμβάνει ένα κατάλογο με όλες τις παραπομπές (πηγές των πληροφοριών), οι οποίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού μορφοποίησης λημμάτων.[3]
  2. όλες οι εντός κειμένου παραπομπές πρέπει να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις άμεσες αναφορές, τα στατιστικά στοιχεία, δημοσιευμένες απόψεις, αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έχουν αμφισβητηθεί ή που είναι πιθανόν να αμφισβητηθούν, και αμφιλεγόμενο υλικό σχετικά με ζωντανά πρόσωπα. Οι αναφορές που βασίζονται σε επιστημονικά άρθρα θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της επιστημονικής παραπομπής.
  3. δεν περιλαμβάνει πρωτότυπη έρευνα.
 4. Ευρεία κάλυψη:
  1. εξετάζει τις κύριες πτυχές του θέματος[4]
  2. παραμένει επικεντρωμένο στο θέμα χωρίς να υπεισέρχεται σε περιττές λεπτομέρειες.
 5. Ουδέτερο: αντιπροσωπεύει τις απόψεις δίκαια και χωρίς προκαταλήψεις, δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στην κάθε μια.
 6. Σταθερό: δεν αλλάζει σημαντικά από μέρα σε μέρα, λόγω συνεχούς πολέμου επεξεργασίας ή διαφωνιών ως προς το περιεχόμενο.
 7. [5]
 8. Εικονογραφημένο, αν είναι δυνατό.
 9. [6]
  1. οι εικόνες είναι σωστά σημασμένες για τα πνευματικά δικαιώματα (άδεια χρήσης), και γίνεται σωστή χρήση εικόνων εύλογης χρήσης
  2. οι εικόνες είναι σχετικές με το θέμα, και έχουν τις κατάλληλες λεζάντες.[7]

Τι δεν μπορεί να είναι καλά λήμματα Επεξεργασία

 • Απλοί κατάλογοι, πύλες, ήχοι και εικόνες.
 • Αποσαφηνίσεις και λήμματα προς επέκταση: οι σελίδες αυτές δεν μπορούν να πληρούν τα κριτήρια.
 • Βικιπαίδεια:Προβεβλημένα λήμματα: ένα καλό λήμμα χάνει τη σήμανση ως καλό λήμμα όταν κριθεί ως προβεβλημένο λήμμα. Επιπρόσθετα, ένα προβεβλημένο λήμμα που χάνει το καθεστώς του προβεβλημένου δεν αποκτά αυτόματα το καθεστώς του καλού λήμματος. Πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώσεις Επεξεργασία

 1. Τα καλά λήμματα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια των καλών λημμάτων. Την περίοδο της αξιολόγησης μπορεί να πληρούν τα κριτήρια των προβεβλημένων λημμάτων, μπορεί και όχι.
 2. Ιδανικό είναι ένας αξιολογητής θα έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό που χρησιμοποιείται ως πηγή, καθώς και επαρκείς ικανότητες για να βεβαιωθεί ότι ο λήμμα αυτό αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο των πηγών. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται συχνά. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, ο αξιολογητής ελέγχει αν οι πηγές που χρησιμοποιούνται είναι αξιόπιστες (για παράδειγμα τα blogs συνήθως δεν είναι αξιόπιστες πηγές) και ότι οι πηγές στις οποίες ο αξιολογητής έχει πρόσβαση υποστηρίζουν το περιεχόμενο του λήμματος (για παράδειγμα, οι εσωτερικές παραπομπές οδηγούν σε πηγές που συμφωνούν με ότι λέει το λήμμα) και ότι το κείμενό δεν είναι αντιγραφή (για παράδειγμα, η πολύ κοντινή παράφραση του υλικού των πηγών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητη).
 3. Οι νεκροί σύνδεσμοι θεωρούνται ότι επαληθεύουν το περιεχόμενο μόνο αν η σύνδεση δεν είναι απλό το url. Παρόλο που η συνεπής μορφοποίηση ή η συμπερίληψη κάθε στοιχείου των βιβλιογραφικών αναφορών δεν είναι απαραίτητες, σε πρακτικό επίπεδο, πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στον αξιολογητή ώστε να είναι ικανός να εντοπίζει την πηγή.
 4. Η απαίτηση αυτή είναι σημαντικά πιο χαλαρή από την «πληρότητα» που απαιτείται για τα προβεβλημένα λήμματα. Επιτρέπει μικρότερα λήμματα, λήμματα που δεν καλύπτουν κάθε κύριο γεγονός ή λεπτομέρεια, και επισκόπηση μεγάλων θεμάτων.
 5. Οι επαναφορές από βανδαλισμούς, οι προτάσεις για διαχωρισμό ή συγχώνευση του περιεχομένου, οι βελτιώσεις με καλή πίστη, καθώς και οι αλλαγές με βάση τις προτάσεις των αξιολογητών δεν ισχύουν. Οι υποψηφιότητες για λήμματα που είναι ασταθή, λόγω μη εποικοδομητικής επεξεργασίας θα πρέπει να τίθενται σε αναμονή.
 6. Και άλλα πολυμέσα, όπως ταινίες και αρχεία ήχου, καλύπτονται από αυτό το κριτήριο.
 7. Η παρουσία εικόνων δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, αν εικόνες ή άλλα πολυμέσα με αποδεχτό καθεστώς περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι κατάλληλες και άμεσα διαθέσιμες, τότε αυτές οι εικόνες και πολυμέσα πρέπει να περιλαμβάνονται.