Βικιπαίδεια:Υποψήφια καλά λήμματα

Στην παρούσα σελίδα καθορίζουμε ποια λήμματα θα επιλεγούν ως καλά λήμματα, που πληρούν ένα σύνολο βασικών κανόνων λημματογράφησης, όμως απέχουν ποιοτικά από τα προβαλλόμενα λήμματα. Δείτε πρώτα τα κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι ένα καλό λήμμα.

Σε περίπτωση που προτείνετε ένα λήμμα, γράψτε συνοπτικά τους λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή σας, αναφερόμενοι πιθανώς στην αρτιότητα, τη δομή, την αξιοπιστία, τη μορφή και την ουδετερότητα του λήμματος. Ιδιαίτερα αν απορρίπτετε μια υποψηφιότητα καλείστε επίσης να αναπτύξετε μια σχετική επιχειρηματολογία. Είναι προτιμότερο να μη συσσωρεύονται πολλά υποψήφια λήμματα προκειμένου να διεξάγεται ευκολότερα η διαδικασία της ψηφοφορίας και κριτικής. Υποψηφιότητες που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των χρηστών ώστε να αποτελέσουν ένα από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας απορρίπτονται (αλλά μπορούν να προταθούν εκ νέου). Όλες οι συζητήσεις υποψηφιότητας λημμάτων ως καλά λήμματα βρίσκονται στο αρχείο.

Υποψηφιότητες Επεξεργασία

Σημειώσεις Επεξεργασία