Βικιπαίδεια:Αφαίρεση καλών λημμάτων

Αν πιστεύετε ότι ένα λήμμα που περιλαμβάνεται στα καλά λήμματα δεν θα έπρεπε πλέον να χαρακτηρίζεται καλό, εδώ μπορείτε να προτείνετε τον αποχαρακτηρισμό του. Μόνο σελίδες που δεν πληρούν τα κριτήρια των καλών λημμάτων μπορούν να μπουν εδώ. Φυσικά, θα πρέπει να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι δεν πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αν ένα καλό λήμμα φέρει σήμανση περί πηγών και ουδετερότητας και το πρόβλημα δεν λυθεί εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, τότε το λήμμα αφαιρείται αυτόματα από τα καλά λήμματα.

Διαδικασία

Επεξεργασία

Υποβολή προτάσεων

Επεξεργασία
 1. Ελέγξτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένα καλό λήμμα.
 2. Προσθέστε στην πιο κάτω λίστα υποψηφιοτήτων την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Αφαίρεση καλού λήμματος}} και αποθηκεύστε.
 3. Πατήστε στον «κόκκινο σύνδεσμο», ώστε να δημιουργηθεί η σχετική σελίδα συζήτησης.
 4. Τοποθετήστε το όνομα του λήμματος ως υποκεφαλίδα στην καινούργια σελίδα ( ===ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ=== ). Ακολούθως γράψτε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε πως το συγκεκριμένο λήμμα θα πρέπει να αφαιρεθεί από τα προβεβλημένα λήμματα της Βικιπαίδειας. Υπογράψτε με τις τέσσερις περισπωμένες και αποθηκεύστε τη σελίδα.

Συζήτηση

Επεξεργασία

Αν έχετε σκοπό να τοποθετηθείτε υπέρ ή κατά μιας υποψηφιότητας για αφαίρεση, παρακαλείστε πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά το σχετικό λήμμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κριτήρια επιλογής λημμάτων ως προβεβλημένων που εκτίθενται πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το περιεχόμενό του και ότι οι αιτιάσεις σας σχετίζονται με τα κριτήρια της συμπερίληψης του λήμματος στα προβεβλημένα. Εντέλει βεβαιωθείτε ότι δεν αρκεί η επιμέλεια για να απαλειφθούν τα ελαττώματα του συγκεκριμένου λήμματος.

 • Επιλέξτε την επιλογή "Επεξεργασία" δίπλα από τον τίτλο του υποψήφιου λήμματος.
 • Αν εγκρίνετε να αποχαρακτηριστεί το λήμμα, γράψτε Υπέρ και στη συνέχεια τους λόγους για την επιλογή σας.
 • Αν δεν εγκρίνετε την υποψηφιότητα, γράψτε Κατά.
 • Αν δεν θέλετε να πάρετε θέση υπερ ή κατά, αλλά θέλετε να πείτε κάτι, γράψτε Σχόλιο και την άποψή σας.
 • Αν θέλετε να ακυρώσετε την αρχική σας αντίθεση, διαγράψτε τη με <s>...</s>

Οι συζητήσεις αφαίρεσης καλών λημμάτων μπορούν να κλείνουν από οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις το κλείσιμο μπορεί να γίνει από διαχειριστή. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν το χρονικό όριο σε συζήτηση, αν κρίνουν ότι χρειάζεται, και να αφαιρέσουν πάραυτα ένα προτεινόμενο λήμμα από τη συζήτηση, αν ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση δεν καλύπτονται τα απαιτούμενα κριτήρια.

Κλείσιμο

Επεξεργασία
 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προσθέστε τον κωδικό {{κλείσιμο συζήτησης|<--Εδώ καταγράφεται εν συντομία το σκεπτικό κλεισίματος-->~~~~ ακριβώς κάτω από τον τίτλο της σελίδας. Στο τέλος της σελίδας προσθέτετε τον κωδικό |}
 2. Αφαιρέστε την παράμετρο {{Συζήτηση:ΟΝΟΜΑΛΗΜΜΑΤΟΣ/Αφαίρεση καλού λήμματος}} από τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
 3. Προσθέτετε τη συζήτηση αφαίρεσης προβεβλημένου στο Αρχείο αφαίρεσης καλών λημμάτων, ανεξάρτητα αν κρίθηκε να αφαιρεθεί το λήμμα από τα προβεβλημένα ή όχι.
 4. Αν το λήμμα έχει αποφασιστεί να αφαιρεθεί από τα προβεβλημένα:

Υποψηφιότητες

Επεξεργασία

Το λήμμα έχει να ενημερωθεί από το 2016, που σημαίνει ότι απουσιάζουν ότι νεότερο έχει συμβεί, πχ στη φιλμογραφία ή σε επιχειρηματικές δραστηριότητές της εκτός τηλεόρασης/σινεμά, προσωπική ζωή. Επίσης απουσιάζει η κατακραυγή που δέχθηκε σχετικά με την προώθηση αμφιλεγόμενων θεραπειών μέσω του Goop. Γι'αυτούς τους λόγους προτείνω την αφαίρεσή του από καλό λήμμα. --C Messier 11:15, 6 Φεβρουαρίου 2022 (UTC)[απάντηση]

Συμφωνώ. Οι ελλείψεις είναι πολλές. MasterSepton (συζήτηση) 17:37, 27 Νοεμβρίου 2022 (UTC)[απάντηση]

  Υπέρ συμφωνώ με το σκεπτικό Δώρα Σ. 19:36, 8 Οκτωβρίου 2022 (UTC)[απάντηση]

Σημειώσεις

Επεξεργασία