Συνεισφέρω χωρίς να είμαι χρήστης από τις 8 Σεπτεμβρίου 2008. Ενεργός χρήστης από 24 Ιουλίου 2009. Αρχικά, ασχολιόμουν κυρίως με την αστρονομία, αλλά εξαιτίας των πολλών ελλείψεων σε άλλους τώρα συνεισφέρω κυρίως σε λήμματα γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, κυρίως βιολογία και βιοχημεία, και άρθρα γεωγραφίας.

To do list:

Την 1 Ιανουαρίου 2012 έκανα την επεξεργασία υπ'αριθμόν 5.000, με τη δημιουργία της Κατηγορία:Άρης.

Τις 31 Μαΐου 2012 έκανα την επεξεργασία υπ'αριθμόν 10.000 με τη δημιουργία του λήμματος Φρέσνο (Καλιφόρνια)

Τις 27 Μαΐου 2013 έκανα την επεξεργασία υπ'αριθμόν 20.000, με το καλωσόρισμα του χρήστη Elengym.

Τις 10 Απριλίου 2016 έκανα την επεξεργασία υπ'αριθμόν 50.000 με μια κοσμητική διόρθωση στο λήμμα Μαρχαλίνα η ελληνική.