Πληροφορίες για Όρκους (πλαίσιο έκτακτης ανάγκης με μετατροπές πάντα :) Ευχαριστώ τον Αυρίλιο που το έφτιαξε.

90482 Όρκος

90482 Όρκος

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από M. E. Brown,
C. A. Trujillo και D. L. Rabinowitz
Ανακαλύφθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2004
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 7.188.170.000 km
(48,0658 AU)
Περιήλιο 4.535.800.000 km
(30,2652 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 5.862.440.000 km
(39,1655 AU)
Εκκεντρότητα 0,22725
Περίοδος περιφοράς 89.527 ημέρες
(245,11 χρόνια)
Συνοδική Περίοδος - ημέρες
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 4,68 km/s
Κλίση 20,5814° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 268,653°
Όρισμα του περιηλίου 72,818°
Δορυφόροι 1
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ισημερινή Ακτίνα 473 km
Πολική Ακτίνα - km
Πεπλάτυνση -
Επιφάνεια - km2
Όγκος - km3
Μάζα ~7 ×1020 kg
Μέση πυκνότητα ~1,6 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό ~0,2 m/s2
Ταχύτητα διαφυγής ~0,44 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 10,08 ± 0,01 h
Κλίση άξονα
Λευκαύγεια 0,1975
Φαινόμενο μέγεθος 19,1
Απόλυτο μέγεθος 2,3
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~44 K
Ατμόσφαιρα
Επιφανειακή πίεση 80 μπάρς
Σύσταση Η2 (50%)
Ο2 (20%)
Ν2 (15%)

ενδιάμεσοι χαρακτήρες Επεξεργασία

Γενικά για τους γαλαξίες προς διάκριση αυτών καθιερώθηκε να φέρουν έκαστος και έναν αριθμό και να είναι καταχωρημένοι σε κάποιο κατάλογο. Οι γαλαξίες που έχουν καταχωρηθεί στον Νέο Γενικό Κατάλογο (NGC) φέρουν έναν αριθμό, ο οποίος ακολουθεί τα τρία γράμματα NGC. Έτσι ο Γαλαξίας NGC 224 είναι εκείνος που άλλοτε ονομαζόταν «Νεφελοειδής της Ανδρομέδας», που είναι και ο γνωστότερος των γαλαξιών (ο συνηθέστερα εικονιζόμενος) αφού είναι πολύ πλησίον μας.

Επίσης παράπλευρα του αριθμού φέρεται και ο τύπος αυτού με τα γράμματα Ε (Ελλειπτικός), S (Σπειροειδής), SB (Σπειροειδής ραβδωτός), Irr (ανώμαλος). Έτσι ο παραπάνω γαλαξίας γράφεται ορθότερα NGC 224 SB.

Ακριβέστερα υπάρχουν και άλλοι ενδιάμεσοι γραμματοχαρακτήρες των γαλαξιών όπως:

  • Ε0: (=γαλαξίας σχεδόν καθόλου ελλειψοειδής),
  • Ε3: (=γαλαξίας ελλειψοειδής) ,
  • Ε7: (=γαλαξίας πολύ ελλειψοειδής),
  • Sa: (=γαλαξίας σπειροειδής που οι βραχίονες σχεδόν συσφίγγουν το πυρήνα),
  • Sb: (=γαλαξίας σπειροειδής του οποίου οι βραχίονες αρχίζουν να ανοίγουν),
  • Sc: (=γαλαξίας σπειροειδής με πολύ απομακρυσμένους τους βραχίονες),
  • SBa: (=γαλαξίας ραβδωτός σπειροειδής, παρατηρείται ως το γράμμα Η),
  • SBb: (=γαλαξίας ραβδωτός σπειροειδής με ανεπτυγμένους βραχίονες),
  • SBc: (=γαλαξίας ραβδωτός σπειροειδής με απομακρυσμένους πλέον τους βραχίονες)