Αφήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) του Ηλιακού Συστήματος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο. Η Γη καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο βρίσκεται στο αφήλιο περίπου στις 4 Ιουλίου κάθε χρόνο, όταν απέχει από αυτόν 152.097.701 χλμ. Για τροχιές γύρω από άλλους αστέρες χρησιμοποιείται ο όρος άπαστρο (apastron). Το αφήλιο είναι το αντίθετο του περιηλίου, στο οποίο η απόσταση από τον Ήλιο είναι η ελάχιστη. Στο αφήλιο η ταχύτητα περιφοράς του πλανήτη είναι μικρότερη απ' ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της τροχιάς του.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία