Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος (π.χ. ενός πλανήτη) του Ηλιακού Συστήματος που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο. Η Γη καθώς περιφέρεται στην ελλειπτική της τροχιά γύρω από τον Ήλιο βρίσκεται στο περιήλιο περίπου στις 4 Ιανουαρίου κάθε χρόνο, όταν απέχει από αυτόν 147.098.074 χλμ. Για τροχιές γύρω από άλλους αστέρες χρησιμοποιείται ο όρος περίαστρο. Στο περιήλιο, σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Κέπλερ, η ταχύτητα περιφοράς του σώματος είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της τροχιάς του. Το αντίθετο του περιηλίου είναι το αφήλιοΕρμής έχει το μικρότερο περίηλιο όλων των πλανητών ενώ ο Ποσειδώνας έχει το μεγαλύτερο περίηλιο.

Οι τροχιές, κόμβοι, και οι θέσεις των περιηλίων και αφηλίων των έσω πλανητών του ηλιακού συστήματος. Το γαλανό χρώμα υποδηλώνει θέση βορείως και το ροζ νοτίως του εκλειπτικού πλάνου. Οι πράσινες βούλες δείχνουν το περιήλιο του κάθε πλανήτη, και οι κόκκινες το αφήλιο.