Χιλιόμετρο

μονάδα μήκους

Το χιλιόμετρο (σύμβολο km ή χλμ) είναι μονάδα μέτρησης του μήκους και χρησιμοποιείται για την μέτρηση μεγάλων αποστάσεων, πολλαπλάσιο της μονάδας μέτρο (m) του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (S.I.). Ένα χιλιόμετρο είναι ίσο με χίλια μέτρα: 1 km = 1000 m.

Αρχικός ορισμός του χιλιομέτρου

Το τετραγωνικό χιλιόμετρο (σύμβολο km2 ή χλμ2), είναι μονάδα μέτρησης επιφανείας, αντιστοιχεί σε επιφάνεια που έχει πλάτος ένα χιλιόμετρο και μήκος ένα χιλιόμετρο. (1 km × 1 km = 1 km2). 1 km2 = 106 m2.

Το κυβικό χιλιόμετρο (σύμβολο km3 ή χλμ3) είναι μονάδα μέτρησης του όγκου που ορίζεται με πλάτος ένα χιλιόμετρο, μήκος ένα χιλιόμετρο και ύψος ένα χιλιόμετρο. (1 km × 1 km × 1 km = 1 km3). 1 km3 = 109 m3.

Σε κυβικά χιλιόμετρα υπολογίζονται συνηθέστερα αποθέματα ορυκτών και πετρωμάτων, τα ηφαιστειακά νέφη και η ποσότητα της ηφαιστειακής τέφρας, καθώς και η ολική ποσότητα νερού φυσικών ή τεχνητών λιμνών υδροδότησης.