Πόδι (μονάδα μήκους)

μονάδα μέτρησης μήκους
Για για την μονάδα μέτρησης μήκους στην Αρχαία Ελλάδα, δείτε: Πούς (μονάδα μήκους).

Ένα πόδι (foot), (διεθνές σύμβολο: ft ή ′ ) είναι μονάδα μέτρησης μήκους, βάθους και βυθίσματος πλοίων, που δεν ανήκει στο διεθνές σύστημα μονάδων SI αλλά χρησιμοποιείται σε διάφορα συστήματα, όπως το Αγγλικό και αυτό των ΗΠΑ.
Το μέγεθός του μπορεί να διαφέρει από σύστημα σε σύστημα, αλλά σε όλα αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο με ένα τρίτο του μέτρου. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σήμερα είναι το διεθνές πόδι, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,3048 μέτρα και συνηθέστερα 0,305 μέτρα.

Συγκριτική αποτύπωση πήχη, ποδιού και οργιάς στο Δημαρχείο του Ρέγκενσμπουρκ.
Πίνακας μετρήσεως στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο Γκρίνουιτς.

Ένα πόδι υποδιαιρείται σε 12 δακτύλους ή ίντσες.
Πολλαπλάσιες μονάδες του ποδιού είναι η γιάρδα ή υάρδα (yard), που ισούται με 3 πόδια ή 36 δακτύλους και η οργιά* (fathom) που αντιστοιχεί με 6 πόδια ή 72 δακτύλους.

  • Σε οργιές μετρούνται κυρίως τα βάθη κατά το αγγλικό σύστημα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία