Υάρδα

μονάδα μέτρησης μήκους

Η υάρδα ή γιάρδα (διεθνές σύμβολο: yd) είναι μονάδα μέτρησης μήκους, που δεν ανήκει στο διεθνές σύστημα μονάδων SI αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στο αγγλοσαξωνικό σύστημα.

Η υάρδα/γιάρδα υποδιαιρείται σε 3 πόδια ή 36 δακτύλους (ίντσες), αφού 1 πόδι ισούται με 12 ίντσες. Μία ίντσα ισούται με 2,54 εκατοστά και μία υάρδα ισούται με 0,9144 μέτρα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία