Τετραγωνικό χιλιόμετρο

Πολλαπλάσιο της διεθνής μονάδας μέτρησης του τετραγωνικού μέτρου

Το τετραγωνικό χιλιόμετρο (km2) είναι μονάδα μέτρησης εμβαδού. Ορίζεται ως το εμβαδό ενός τετραγώνου, η κάθε πλευρά του οποίου έχει μήκος χίλια μέτρα. Χρησιμοποιείται συνήθως για μέτρηση μεγάλων επιφανειών, κυρίως γεωγραφικών (π.χ. χώρες, νησιά, δασικές ή σπανιότερα θαλάσσιες εκτάσεις, λίμνες, παγόβουνα, λεκάνες απορροής ποταμών, έρημοι, μεγάλοι ανοιχτοί χώροι). Το διεθνές σύμβολό του είναι km2, ενώ σε ελληνικά κείμενα, ιδίως παλαιότερα, απαντά το τ.χλμ..

ΙσοδυναμίεςΕπεξεργασία

Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο km² ισοδυναμεί με: