Το εκτάριο (διεθνές σύμβολο ha) είναι μονάδα μέτρησης επιφανείας. Ένα εκτάριο ισούται με 100 άρια ή 10.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 10 στρέμματα. Στην Κύπρο το εκτάριο αντιστοιχεί σε 10 δεκάρια.[εκκρεμεί παραπομπή] Το εκτάριο αντιστοιχεί με τετράγωνο του οποίου κάθε πλευρά έχει μήκος 100 μέτρα.

Ετυμολογία

Επεξεργασία

Η λέξη εκτάριο προέρχεται από την γαλλική λέξη hectare (εκτάρ), η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ἑκατόν και την γαλλική(;) λέξη are, (προφέρεται "αρ"), η οποία είναι επιφάνεια μεγέθους εκατό τετραγωνικών μέτρων.[εκκρεμεί παραπομπή] Δηλαδή, εάν ένα Άριο είναι 10μ × 10μ = 100 τ.μ. , τότε ένα εκτάριο είναι 100μ × 100μ = 10.000 τ.μ.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία