Στρέμμα

Ελληνική μονάδα μέτρησης

Το στρέμμα είναι μονάδα μέτρησης εμβαδού, χρησιμοποιούμενη κυρίως στην Ελλάδα για τη μέτρηση προς πώληση εκτάσεων γης, ιδίως αγροτεμαχίων. Ένα στρέμμα ισοδυναμεί με 1000 τ.μ.. Στην Κύπρο τα 1000 τ.μ. αποκαλούνται δεκάριο, ενώ ο όρος στρέμμα είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και αντιστοιχούσε σε μια σκάλα και γι' αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιείται πλέον.[1]

Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο μέγεθος μέτρησης εκτάσεων γης σε πολλές χώρες είναι το εκτάριο, το οποίο ισοδυναμεί με 10 στρέμματα. Ένα εκτάριο ισούται με 10.000 τ.μ. ή με ένα τετράγωνο με πλευρές 100 μ. Χ 100 μ. Ένα εκτάριο ισούται με εκατό άρια.

Αντιστοιχίες

Επεξεργασία

Ένα στρέμμα ισοδυναμεί με:

Το στρέμμα είναι μονάδα που άρχισε να χρησιμοποιείται την εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και ήταν ίσο με το μόδιο. Πρώτη φορά αναφέρεται το 1239. Η χρήση του επεκτείνεται κατά την Τουρκοκρατία, οπότε οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν ως μονάδα επιφάνειας με το όνομα dönüm, το οποίο αλλού φαίνεται να είναι 900, 918-919, 939,8, 1250, 1600 ή και 2500 τετρ. μέτρα και το οποίο σήμερα είναι ίσο με 1000 τ.μ. όπως το στρέμμα.[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Χρίστος Ζήνωνος και Έλικκος Ηλία (Μάρτιος 2006). «Ο Κτηματικός Χάρτης της Κύπρου» (PDF). Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας. Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου. σελ. 4. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Νοεμβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 24 Ιουλίου 2013. 
  2. Τα μετρικά συστήματα, Ι. Μπαντέκας, περιοδικό Αρχαιολογία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία