Το κυβικό χιλιόμετρο, km³ είναι μονάδα μέτρησης όγκου. Ορίζεται ως όγκος ενός κύβου, του οποίου η ακμή έχει μήκος χίλια μέτρα. Χρησιμοποιείται συνήθως για μέτρηση μεγάλων όγκων, συνηθέστερα σε αποθέματα ορυκτών και πετρωμάτων, σε υπολογισμό ηφαιστειακών νεφών και της ποσότητα της ηφαιστειακής τέφρας, καθώς και για την ολική ποσότητα νερού φυσικών ή τεχνητών λιμνών υδροδότησης. Η αντιστοιχία του σε κυβικά μέτρα είναι 1 km3 = 109 m3.

Το διεθνές σύμβολό του είναι , το δε ελληνικό κ.χλμ.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία